Pobočka ZUŠ UH v Kunovicích

Pobočka Základní umělecké školy Uherské Hradiště v Kunovicích byla založena na základě trvalého zájmu a požadavku obce ve školním roce 1993/1994. Svoji činnost a působení však musela rozdělit do dvou pracovišť. Hudební obor našel své zázemí v prostorách mateřské školy po bývalých jesličkách, výtvarný obor a literárně dramatický obor se scházel v nově vybudované Základní škole U Pálenice.

ZUS_-_ucitele

V roce 1998 se velkou zásluhou města podařilo zrekonstruovat část budovy MŠ tak, aby vyhovovala všem požadavkům kladeným na prostor, hygienu a kulturu práce a aby zde mohly pracovat všechny obory ZUŠ.

Vznikl tak víceúčelový sál s podiem, zrcadly pro výuku tanečního i literárně dramatického oboru, pro pořádání besídek a koncertů pobočky, ale i kulturních akcí města (V dopoledních hodinách je sál využíván MŠ). Dále zde byly vytvořeny učebny pro výtvarný obor vybaveny hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Upraveny byly prostory pro individuální výuku nástrojů a vznikla zde i třída pro hudební nauku a přípravnou hudební výuku (PHV), samostatné sociální zařízení pro žáky a učitele, které předtím scházelo.

Od roku 1993 nabízí pobočka svým žákům vzdělání v oboru hudebním (klavír, akordeon, keyboard, flétna, klarinet, kytara), výtvarném a literárně dramatickém. V letošním roce bychom chtěli rozšířit nabídku o výuku v oboru tanečním.

V průběhu uplynulých deseti let uskutečnila pobočka ZUŠ 60 vystoupení pro veřejnost. Z nich mezi velmi oblíbené a již tradiční můžeme zařadit Talentýny (koncert k závěru školního roku), vánoční koncerty, oborové besídky, výchovné koncerty a další vystoupení k různým příležitostem (vernisáže, setkání seniorů, oslavy 800.výročí Kunovic atd.).

Žáci výtvarného oboru vystavovali své práce většinou ve spolupráci s II. ZŠ v Kunovicích právě v rozsáhlých prostorách této školy. Zde mohla veřejnost shlédnout výtvarné produkty žáků při konání voleb, rodičovských schůzkách, zahájeních školního roku a dalších akcí školy. Další prezentace žáků výtvarného oboru byly k vidění ve Slovácké bůdě, kde ve spolupráci s kunovickou farností vznikla výstava na téma Betlémy a Zima kolem nás. Podobnou výstavu iniciovala ZUŠ v prosinci 2000 v prostorách městského úřadu (nyní kancelář stavební spořitelny) společně s oběma základními školami. Výstava proběhla v rámci předvánočních akcí – Zpívání u vánočního stromu a setkala se s úspěchem.

Samozřejmostí byla účast výtvarného oboru naší pobočky na společných výstavách ZUŠ v Uherském Hradišti (Galerie Slováckého muzea, kino Hvězda, Klub kultury).

K absolventům výtvarného oboru, kteří pokračovali ve studiu na Střední umělecko průmyslové škole v Uherském Hradišti patří například: Ivana Knotková, Petr Otruba, Jitka Jánská, Vít Hráček, Jana Němcová.

Literárně dramatický obor zaznamenával úspěchy od samého počátku založení pobočky. Jeho žáci se každoročně účastnili soutěží v uměleckém přednesu a ocenění získávali v krajských i celostátních přehlídkách (Ústí nad Orlicí, Zábřeh). K úspěšným recitátorům tohoto oboru patří: Jakub Štefánek, Zuzana Strašáková, Petr Pěcha, Barbora Majíčková. Soubor Strašuláci získal třikrát ocenění v oblastní přehlídce dětských divadel a recitačních souborů, soubor Babynec postoupil v roce 1999 na celostátní přehlídku do Zábřehu na Moravě.

S nemenšími úspěchy se soutěží účastnili také žáci hudebního oboru. Ve hře na flétnu byly v okresních i oblastních soutěžích (Uh.Hradiště, Kroměříž) oceněny prvními místy Tereza Habartová, Gabriela Šáchová a Jana Sojáková. Ve hře na klávesy vynikají Darja Miťkinová, Michal Sochorec (zvláštní cena poroty a stříbrné i bronzové pásmo) Marcela Andrýsková, Miroslava Sochorcová a Zdeněk Ryba (stříbrné pásmo v komorní hře, Karviná – Konfrontace).

 

Během oněch deseti let v naší pobočce působilo 18 učitelů. V současné době se zde 130 žákům věnuje 6 učitelů.

 

Polesna031

Ing. Maria Polesná: keybord

Hork041

Ivo Horký: fétna a hudební nauka

Strasakova021

Mgr. Olga Strašáková: vedoucí pobočky – literárně a přípravná hudební výuka

Berka1

Pavel Berk: klavír
Marek Pavlas: kytara

Saidlova021

Petra Seidlová,roz. Hudečková: akademická malířka – hudební obor