Kontrolní výbor
 JUDr. Antonín Blažek  předseda
 Ing. Jiří Deml  člen
 Václav Seménka  člen
 Mgr. Tomáš Zůbek  člen
Mgr. Ivo Ertl  člen
Finanční výbor
 Mgr. Rudolf Korábek  předseda
 Vladimír Boráň  člen
 Radek Škrášek  člen
 Mgr. Karel Machálek  člen
 Mgr. Hana Vaňková  členka