Termíny
schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města 
Kunovice
listopad – prosinec 2018
a leden – prosinec 2019

Zpracovala: Ing. Helena Vajdíková

 Terminy_zasedani_RM_ZM_2018_2019

Rada města bude do konce roku 2018 jednat ve čtvrtek, pokud si okolnosti nevyžádají jednání v jiném termínu. Začátek schůzí rady města je vždy v 8:00 hodin, pokud není uvedeno jinak

Od 1.1.2019 do 30.6.2019 bude Rada města jednat v úterý, pokud si okolnosti nevyžádají jednání v jiném termínu. Začátek schůzí rady města je vždy ve 13:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.

Od 1.7.2019 bude Rada města jednat opět ve čtvrtek, pokud si okolnosti nevyžádají jednání v jiném termínu. Začátek schůzí rady města je vždy ve 13:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.

Místo schůzí rady města bude vždy v zasedací místnosti MěÚ Kunovice, pokud nebude v zájmu Rady města Kunovice konat jednání na jiném místě.

Zastupitelstvo města bude zasedat ve čtvrtek, pokud si okolnosti nevyžádají jednání v jiném termínu. Začátek zasedání zastupitelstva města je vždy v 17:00 hodin.
Místo zasedání zastupitelstva města bude vždy v zasedací místnosti  MěÚ Kunovice, pokud nebude v zájmu Zastupitelstva města Kunovice konat zasedání na jiném místě.

Schůze RM se číslují vzestupně arabskými číslicemi. Zasedání ZM se číslují vzestupně římskými číslicemi. Mimořádné schůze RM a mimořádná zasedání ZM jsou součástí vzestupné řady, nečíslují se samostatně.

Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Kunovice listopad – prosinec 2018 a leden – prosinec 2019 ke stažení zde

 

Rada města