Vzhledem k prastarému osídlení Kunovic, jenž bylo součástí velkomoravského centra (Velehradu), lze vyslovit názor, že k rozšíření křesťanství mezi předky Kunovjanů došlo již v 9. století. První přímý dobový doklad o kunovické farnosti pochází až z roku 1235, kdy se připomíná zdejší plebán (venkovský farář) Bartoloměj, který byl také kaplanem královny Konstancie Uherské na kunovickém hradě. Kromě hradu zde stával i kostel, který byl za uherských válek v polovině 15. století těžce poškozen, ne-li zničen. Místo dnešního kostela je místem, kde kostel nebo kaple stávaly od nepaměti . Jak se zdá, tato stavba nesloužila po celou dobu své existence katolíkům . Ti ji vlastní natrvalo od roku 1496. Během 16. století se v Kunovicích zformovaly tři náboženské skupiny: čeští bratři, luteráni a katolíci.

KOSTEL

Kostel je jednolodní orientovanou stavbou s polygonálním závěrem kněžiště a čtyřbokou věží ve východním průčelí. Kostel zasvěcený svatému Petru a Pavlu byl posvěcen 14. října 1803 za působení faráře Jana Bernarda olomouckým světícím biskupem Aloisem Josefem, hrabětem Krakovským z Kolovrat. V posledním století kunovickou farnost spravovali:Josef Hladký (1897 – 1924), Alois Šilhavý (1924 – 1949), Jindřich Jurník (1949 – 1976),Alois Jargus (1976 – 2000).Do kunovické farnosti patří také obec Míkovice s kaplí svaté Anežky České (vybudované a posvěcené roku 1941). Nedělní bohoslužby v Kunovicích se konají v 7.30 hod. a v 10.30 hod.

 

kostel_inter

Zúčastní se jich asi 600 věřících. V Míkovicích začíná bohoslužba v 9.00 hod. za účasti asi 150 věřících. Ke kostelu patří také budova fary. Původní fara, která stála naproti kostelu byla zbořena v šedesátých letech 20. století. Nová farní budova byla postavena v roce 1968 asi 400 metrů od kostela v ulici Farská. Současným farářem v Kunovicích je Jaroslav Polách. Kostel sv. Petra a Pavla je významnou kulturní památkou města. Poslední archeologický průzkum kostela, který se uskutečnil 27. – 30. 4. 2004 potvrdil jeho gotické stáří z období vrcholného středověku. V písemných pramenech je v Kunovicích uváděn farář královny Konstancie jménem Bartoloměj k roku 1235, který zde pravděpodobně měl i zázemí v podobě církevní stavby. Historie kostela tedy zřejmě sahá hlouběji než do roku 1517, kdy byl Jan z Kunovic přinucen dostát svému slibu a postavit v obci kostel. K další přestavbě došlo v 18. století za faráře Jana Nepomuka Merttena v letech 1759 – 1761, kdy byl kostel zvětšen a prodloužen přibližně o třetinu, byl zaklenut a střecha pokryta taškami. Vystavěna byla věž se sakristií v přízemí a skladištěm v prvním patře. Podobu, kterou kostel získal při této přestavbě, si zachoval do dnešní doby. Za důležitou zmínku jistě stojí slavnostní svěcení dvou nových zvonů, z nichž jeden nese jméno Marie (620 kg) a druhý sv. Josef (340 kg), které se konalo 21. září 1991 za přítomnosti Otce biskupa Mons. Jana Graubnera. V roce 2006 se uskutečnilo za přispění Zlínského kraje rozsáhlé odvlhčení zdiva z vnější strany kostela. V témže roce město Kunovice na své náklady upravilo okolí kolem kostela a zbudovalo zde park, jehož dominantou je sousoší Ježíš Kristus a apoštolové, řezbářské dílo slovenského řezbáře Andreje Irši z Kátova. Sousoší je výsledkem řezbářských sympozií, která se konají v rámci programu Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto, jehož organizátorem je občanské sdružení Kunovjan. Sousoší bylo 1. října 2006 posvěceno sídelním biskupem olomoucké arcidiecéze Mons. Janem Boscem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským.

 

titulka_korektura

Propagační materiál o kostele a duchovním parku – 1. strana
Propagační materiál o kostele a duchovním parku – 2. strana

Kontaktní adresa:
Římskokatolická farnost Kunovice
Farská 1340
686 04 Kunovice
tel.: 605853234
e-mail: fakunovice@ado.cz
web: www.farnostkunovice.cz