Domov pro osoby se zdravotním postižením na Bělince

naleznete přibližně 15 minut pěší chůze od centra města směrem k bývalému

  1. p.Letu Kunovice. Domov je zařízením příspěvkové organizace sociální služby Uherské Hradiště. Služby jsou poskytovány především dětem ale i dospělým při celoročním pobytu nebo v týdenním stacionáři. Kapacita tohoto zařízení je 63 lůžek rozdělených do pěti oddělení podle náročnosti zdravotní a ošetřovatelské péče.

Klientům je poskytována pomoc a podpora k dosažení co největší soběstačnosti. Snahou personálu je přiblížit život v domově k reálnému světu. Poskytují klientům možnost seberealizace např. v pracovních činnostech v terapeutických dílnách. Klienti se účastní také různých akcí pořádaných městem Kunovice, reprezentují Domov na sportovních soutěžích a přehlídkách tvorby handicapovaných.

 

Kontakní údaje:
Telefon: 572 548 843

 

Vedoucí zařízení: 
Ing. Pavel Hašek
uspm.kunovice@ouss-uh.cz

Sociální pracovnice:  
Bc. Věra Nedbalová
socialni.uspm.kunovice@ouss-uh.cz