V září roku 2002 se podařilo městu Kunovice za pomoci členů historické a etnografické komise částečně zprovoznit památkový objekt v ulici Záhumní čp. 679. Plní se tak jeden z našich hlavních záměrů zachraňovat v Kunovicích poslední tradiční stavení, která by byla svědkem minulosti, ukázkou tradičního lidového bydlení a formou expozic by dokumentovala rovněž hospodářské stavby a řemesla, která v Kunovicích dobře prosperovala. Proto věříme, že tento objekt je hodný brzkého následování.

 

IMG_0199

 

Domek čp. 679 je po částečné rekonstrukci. Byl postaven v první třetině 19. století, v době po dvou ničivých požárech, které v té době Kunovice postihly. V roce 1801 vyhořelo 206 domů a v roce 1827 požár zničil 260 domů. Při nich uhořelo šest lidí, další umírali na popáleniny, a také zahynulo mnoho kusů dobytka. Některá stavení na Rybníku, na Vale, v Grni, na Rynku či v Pastůškách byla zcela zničena, a tak nastal nebývalý stavební ruch. Ke stavbě domů bylo původně používáno převážně dřevo, které bylo postupně nahrazováno hlínou – tlučenicí. Od konce 18. století do první světové války se výhradně stavělo z kotovic – nepálených cihel, které si lidé vyráběli sami. Jako krytina sloužil od poloviny 18. století došek, později nahrazovaný pálenou taškou – bobrovkou.

Do domů se vcházelo síní – pitvorem s černou kuchyní, jejíž stav je v domku čp. 679 zachován. Na pravé straně domku je situována izba (hrubá nebo světnice) s kachlovými kamny s kopkou – pecí, kde spávaly děti a dalším tradičním vybavením – svatým kútem. Expozice zachycuje stav obydlí v Kunovicích do roku 1930. Na levé straně byla původně umístěna komora na uskladnění potravin. Byla postupně využívána jako výminek – místnost pro staré rodiče nebo jako klestí – pro novomanžele. Expozice zachycuje stav kolem roku 1950 – 60.

  

Poslední obyvatelé tohoto domku byli chalupníci, drobní vlastníci půdy, která je nemohla uživit. Pracovali u sedláků jako námezdní dělníci nebo si hledali obživu u řemeslníků, popřípadě sami nějaké řemeslo vykonávali.

V čase vánočním jsem měli příležitost se s vámi v domku setkávat. Zavzpomínali jsme na vánoční zvyky, mohli jste se seznámit s historií tohoto objektu nebo jen přátelsky si popovídat. Váš zájem o tradice, darování drobných předmětů do výbavy domu jsou důkazem toho, že osud dalších staveb podobného charakteru vám není lhostejný a nabízíte nám pomoc při získávání předmětů k instalování v interiérech i exteriérech. Budeme rádi, když nám své prosby, přání, pomoc, připomínky a typy budete nechávat ve schránce domu čp. 679, kde se téměř každý týden komise setkává.

Historická a etnografická komise rady města KUNOVICE

 

IMG_0205

Vážení spoluobčané,

rádi bychom v Kunovicích pokračovali se záchranou tradičních lidových staveb. Úmysl je sice počinem dobrým, ale jeho realizace je vždy provázena překonáváním dlouhé řady nesnází, překážek a sebeobětování. Ostatně – věci dobré se ani jinak nerodí. Hlavním problémem je financování, jež podle vlastních možností zajišťuje Město Kunovice, ale jde také o vaši podporu morální a náklonnost. V tomto smyslu se obracíme také na vás.

Máte-li doma dnes již nepoužívané a nepotřebné předměty – počínaje součástkami kunovského kroje, přes kuchyňské nářadí, nádobí, předměty používané v interiéru, až po zemědělské a další řemeslné nářadí a náčiní, nabídněte je pro tento účel. Vítané budou právě ty předměty, které jsou dokladem doby minulé a současně nepostradatelným připravovaných expozic.

Obracíme se na vás také s výzvou o pomoc v řešení uložení získaných předmětů formou pronájmu prostor do doby, než budou trvale instalovány v současném rekonstruovaném památkovém domku v ulici Záhumní, v části statku /původně zámku/ na Rynku, ale i v dalších objektech, které se budeme snažit zachránit pro další generace.

Romana Habartová V září roku 2002 se podařilo Městu Kunovice za pomoci členů historické a etnografické komise částečně zprovoznit památkový objekt v ulici Záhumní čp. 679. Plní se tak jeden z našich hlavních záměrů zachraňovat v Kunovicíchposlední tradiční stavení, která by byla svědkem minulosti, ukázkou tradičního lidového bydlení a formou expozic by dokumentovala rovněž hospodářské stavby a řemesla, která v Kunovicích dobře prosperovala. Proto věříme, že tento objekt je hodný brzkého následování.

Domek čp. 679 je po částečné rekonstrukci. Byl postaven v první třetině 19. století, v době po dvou ničivých požárech, které v té době Kunovice postihly. V roce 1801 vyhořelo 206 domů a v roce 1827 požár zničil 260 domů. Při nich uhořelo šest lidí, další umírali na popáleniny, a také zahynulo mnoho kusů dobytka. Některá stavení na Rybníku, na Vale, v Grni, na Rynku či v Pastůškách byla zcela zničena, a tak nastal nebývalý stavební ruch. Ke stavbě domů bylo původně používáno převážně dřevo, které bylo postupně nahrazováno hlínou – tlučenicí. Od konce 18. století do první světové války se výhradně stavělo z kotovic – nepálených cihel, které si lidé vyráběli sami. Jako krytina sloužil od poloviny 18. století došek, později nahrazovaný pálenou taškou – bobrovkou.

Do domů se vcházelo síní – pitvorem s černou kuchyní, jejíž stav je v domku čp. 679 zachován. Na pravé straně domku je situována izba (hrubá nebo světnice) s kachlovými kamny s kopkou – pecí, kde spávaly děti a dalším tradičním vybavením – svatým kútem. Expozice zachycuje stav obydlí v Kunovicích do roku 1930. Na levé straně byla původně umístěna komora na uskladnění potravin. Byla postupně využívána jako výminek – místnost pro staré rodiče nebo jako klestí – pro novomanžele. Expozice zachycuje stav kolem roku 1950 – 60.

Poslední obyvatelé tohoto domku byli chalupníci, drobní vlastníci půdy, která je nemohla uživit. Pracovali u sedláků jako námezdní dělníci nebo si hledali obživu u řemeslníků, popřípadě sami nějaké řemeslo vykonávali.

V čase vánočním jsem měli příležitost se s vámi v domku setkávat. Zavzpomínali jsme na vánoční zvyky, mohli jste se seznámit s historií tohoto objektu nebo jen přátelsky si popovídat. Váš zájem o tradice, darování drobných předmětů do výbavy domu jsou důkazem toho, že osud dalších staveb podobného charakteru vám není lhostejný a nabízíte nám pomoc při získávání předmětů k instalování v interiérech i exteriérech. Budeme rádi, když nám své prosby, přání, pomoc, připomínky a typy budete nechávat ve schránce domu čp. 679, kde se téměř každý týden komise setkává.

PhDr. Romana Habartová

 

V případě zájmu o prohlídku kontaktujte
paní Zdeňku Schneiderovou  776 370 224

 

Adresa:

Záhumní 679

686 04  Kunovice