Z pravidla jednou za dva měsíce se koná v obřadní síni Města Kunovice slavnostní vítání nových občánků. Starostka Mgr. Ivana Majíčková nejprve přijme narozené děti do společenství občanů Kunovic. Po kulturním programu a po zápisu do pamětní knihy, kde svými podpisy rodiče stvrdí, že jsou jejich děti právoplatnými občany Kunovic.

Svatby:
Snoubenci mají možnost požádat na matrice městského úřadu v Kunovicích buď o sňatek občanský, anebo si požádat o osvědčení k církevnímu sňatku v kostele. Žádá se vždy na té matrice v tom matričním obvodě, kde bude sňatek probíhat.

Občanský sňatek probíhá obvykle v klenbovém sále Panského dvora anebo v Agropenzionu Sádky, popř. na jiném vhodném místě (dle přání snoubenců). Pokud sňatek je mimo úřední místnost (klenbový sál) anebo v jiný den, než stanovený radou obce (sobota), platí se správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Další podrobnosti se snoubenci dozví na matrice dv. č. 2, paní Ivana Lůčná.