Jízda králů 2018

JK2018-A4

JK2018-A42

Navštivte stránky Jízdy králů Kunovice

Když se motá růže pro panovníka. V Kunovicích se chystají na Jízdu králů

Jednou za dva roky a pořádně. V Kunovicích na Uherskohradišťsku jsou v plném proudu přípravy na květnovou Jízdu králů. Třeba motání krepových růží různých druhů trvá asi třem desítkám žen tři týdny.

 

Poslechněte si reportáž

 

Více zde: http://www.mesto-kunovice.cz/kdyz-se-mota-ruze-pro-panovnika-v-kunovicich-se-chystaji-na-jizdu-kralu/

Program Jízdy králů Kunovice 2018

Pátek 18. 5.

 • 16.00 Přijetí královské družiny starostkou města
  CM Mladá Lintava
  Panský dvůr – klenbový sál
 • 17.30 Vladimír Wagner – Křížové cesty, vernisáž výstavy
  Kytarový soubor ZUŠ
  Panský dvůr – společenský sál
 • 20.30 Předání královské koruny
  Mužský sbor z Kunovic, Ženský sbor z Kunovic, TS Míkovjan, CM Vinár, CM Mladí Burčáci, královská družina a maďarský soubor
  Královské besedování u cimbálu s králi a jezdci
  Historie jízdy králů – výstava fotografií
  Areál Jízdy králů

Sobota 19. 5.

 • 10.00 – 13.00 Královské střílení
  Areál Jízdy králů
 • 10.00 – 18.00 Křížové cesty, výstava obrazů Vladimíra Wagnera
  Panský dvůr – společenský sál
 • 10.00 – 18.00 Figurální keramika, výstava Michaely Vildové
  Památkový domek
 • 13.00 – 18.00 Ochutnávka vín
  Panský dvůr – nádvoří
 • 14.30 Formanské odpoledne, slavnostní defilé povozů a kočárů
  začátek na nám. Svobody, odpolední projížďky městem
 • 15.00 – 16.00 Za Starýma horama, CM ze Slovenska a Maďarska
  Panský dvůr – nádvoří
 • 15.30 Dechová hudba Hradčovjanka vyhrává k poslechu
  nám. Svobody – pod lípou
 • 16.00 A to je náš král, pořad folklorních souborů z Kunovic a jejich hostů
  Javorinka, Kunovjánek, Malý Handrláček, Handrláček, Děcka z Kunovic, Handrlák, CM Mladá Lintava, CM Čarapa
  Nejhezčí vyvolávky, vyhodnocení soutěže O nejhezčí soubor vyvolávek
  Areál Jízdy králů
 • 20.00 Na krála, matičko, na krála!
  Jožka Černý, CM Radošov
  Areál Jízdy králů
 • 22.00 Královské muzicírování
  Areál Jízdy králů

Neděle 20. 5.

 • 8.00 Budíček dechové hudby Hradčovjanka
  před Panským dvorem
 • 9.00 Řazení koní
  Areál Jízdy králů
 • 9.15 Žehnání jízdě králů
  před kostelem sv. Petra a Pavla
 • 9.30 Žádání o krále, u domu rodičů
  Lidická ulice
 • 10.30 Žádání paní starostky o povolení jízdy
  nám. Svobody
  Pozdrav ze Skoronic
 • 11.00 – 17.30 Jízda králů městem s vyvoláváním
 • 11.00 – 17.00 Projížďky kočáry a povozy ulicemi Kunovic
 • 9.30 – 15.00 Zpívání pěveckých sborů před radnicí
  Slovácký krúžek Bratislava a Skaličané, Jaščurečky, Maďarsko
  nám. Svobody
 • 11.00 – 17.00 Zpívání s CM Kunovjané
  Panský dvůr – společenský sál
 • 11.00 – 12.30 Ani mě, má milá, neznáš…
  křest nového CD Mužského sboru z Kunovic s CM Ohnica
  Panský dvůr – nádvoří
 • 11.00 – 17.00 Ochutnávka vín
  Panský dvůr – nádvoří
 • 11.00 – 17.00 Ukázka výroby růžiček se zpěvem
  Výstava obrázků a keramiky Michaely Vildové
  Památkový domek
 • 13.00 Mše svatá
  Schola Kunovice a Slovácký komorní orchestr & Jiří Pospíchal
  kostel sv. Petra a Pavla
 • 14.00 Regionální kolo dětského verbuňku
  Panský dvůr – nádvoří
 • 15.00 Koncert dechové hudby Stříbrňanka
  nám. Svobody pod lípou
 • 14.00 – 16.00 Ukázka zdobení koně
  Projížďky dětí na vyzdobeném koni
  Královské hry pro děti
  Areál Jízdy králů
 • 17.30 Odevzdání krále
  KZ Pálenice

V PRŮBĚHU JÍZDY KRÁLŮ MŮŽETE NAVŠTÍVIT VÝSTAVY:

 • Historické fotografie jízdy králů v Kunovicích, Areál Jízdy králů
 • Vladimír Wagner – Křížové cesty, Panský dvůr – společenský sál
 • Michaela Vildová – Figurální keramika, Památkový domek

Jízda králů má v Kunovicích dlouholetou tradici. Jde o obyčej patrně předkřesťanského původu. V křesťanské chronologii jde o svátek svatodušní, tradičně pořádaný na svatodušní pondělí.V současnosti se přenáší termín jízdy králů do dnů pracovního volna. První písemná zmínka o konání této slavnosti v Kunovicích je z roku 1897. Již v roce 1771 je doložena její obdoba při příležitosti návštěvy císaře Josefa II. na kunovické faře a jeho následného doprovodu do Uherského Hradiště. Šlo o takzvané banderium – skupina místních chlapců, kteří na vyzdobených koních doprovázeli významné osoby, ať světské nebo církevní, při jejich návštěvě obce.

Jízda králů se zřejmě jezdívala každým rokem až do roku 1914, kdy byla tato tradice přerušena I.světovou válkou. Po jejím skončení byly jízdy králů opět obnoveny a jezdily se pravděpodobně až do roku 1944, kdy byl králem Antonín Hráček. První poválečná jízda králů se konala v roce 1954, v následujícím roce byla zakomponována do spartakiádního průvodu – jinak by se zřejmě nemohla konat. Posledním králem v roce 1956, před dalším přerušením tradice, byl Antonín Hanáček. Následně jela jízda králů v roce 1962, kdy byl králem František Jurásek, a 1966 pod vedením Tomáše Kučery. Poté, s výjimkou roku 1968, se až do roku 1972 jezdilo každoročně. V roce 1970 jela jízda poprvé a zřejmě i naposledy bez povolení obce (Kunovice byly tehdy částí Uh. Hradiště), jen na příkaz krále Milana Staška.

Po roce1972, kdy byl králem Antonín Habarta, byla tradice opět přerušena – tentokrát na dlouhých čtyřiadvacet let. K poslední obnově došlo v roce 1996 z iniciativy Antoše Machálka a za podpory místní samosprávy. Jízda králů tehdy dobře zapadla do průběhu oslav 800. výročí první písemné zmínky o Kunovicích. Od té doby se obyčej koná ve dvouletých intervalech. Prvním novodobým králem byl Viktor Horsák, po něm následovali Tomáš Vlachynský (1998) a Jan Rathúský (2000). Prvním králem nového milénia byl v roce 2002 Ondřej Siman a v roce 2004 se stal jeho nástupcem Martin Pěcha, králem  jízdy králů 2006 byl  Jan Libosvár a v roce 2008 Miroslav Duda, roce 2010  Adam Joura, v roce 2012 Jakub Machálek. V roce 2014 se stal králem Radovan Siman, který letos předal královskou korunu Adamu Hlaváčovi, který byl letošním králem Jízdy králů 2016.

 jk3_rok_1931-_uvitani_masaryka_thumb_0

Banderium vítající T.G.M. 1931

Ústřední postavou jízky králů je král, což má být podle tradice panic. Proto bývají za krále voleni chlapci ještě nedospělí. Král jede na bílém koni přestrojen v ženském šatu, s tváří zakrytou pentlemi a růží v ústech na důkaz mlčenlivosti. Po straně má pobočníky s tasenými šavlemi, jejichž úkolem je krále chránit. V čele průvodu jede praporečník, další jezdci jsou buď vyvolávači – ministři, kteří žádají rodiče o krále, anebo vyvolávači – výběrčí. Ti vyvolávají vtipné vyvolávky a inkasují za ně od přihlížejících drobné finanční příspěvky „na chudobného krála“. Jízdu králů veřejně povoluje starosta. Na závěr družina vrací krále jeho rodičům, děkuje jim za něho a účastní se večeře – hostiny v domě králových rodičů.

 Seznam králů při Jízdě králů v Kunovicích

Rok Jméno
1912 Antonín Podškubka
1913 Jan Hrubý
1914 Zdeněk Ančík
1921  –
1934  –
1936  –
1937  –
1944 Antonín Hráček
1954 Antonín Škrášek
1955 Karel Jordán
1956 Antonín Hanáček
1962 František Jurásek
1966 Tomáš Kučera
1967 František Vycudilík
1969 Jan Dřinka
1970 Milan Stašek
1971 Antonín Habarta
1972 Antonín Habarta
1977 Petr Fojta
1996 Viktor Horsák
1998 Tomáš Vlachynský
2000 Jan Rathúský
2002 Ondřej Siman
2004 Martin Pěcha
2006 Jan Libosvár
2008 Miroslav Duda
2010 Adam Joura
2012 Jakub Machálek
2014 Radovan Siman
2016 Adam Hlaváč