Vznik 1. září 2012

Počet členů: 28 dětí

Průměrný věk: 8 let

 

Souborek vznikl na žádosti maminek, které navštěvovaly se svými dětmi soubor Věneček a jejich děti již trochu vyrostly. Maminky proto chtěly, aby děti mohly přejít do staršího souboru. Jelikož ale v té době zde v Kunovicích žádný pokračující soubor nebyl, rozhodly se 3 maminky, že si založí svůj vlastní. Monika Kropáčková jako učitelka v mateřské škole, Kristýna Hoplíčková  – bývalá tanečnice souboru Kunovjan, Martina Kozelková – pedagog 1. stupně ZŠ, bývalá tanečnice souboru Kunovjan, tanečnice souboru Handrlák a bývalá vedoucí dětského souborku Handrláček. Všechny tři zmíněné vedoucí mají své děti v tomto souboru dodnes.

Na zkouškách se učí děti vnímat rytmus, pracovat s vlastním tělem, učí se prvním tanečním krokům. Chlapci mají za sebou již 2 ročníky školy verbuňku.

Pravidelně se účastníme Slavností vína, kunovských hodů, Zpívání u vánočního stromu, Jízdy králů, vystoupení ke Svátku matek a mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto.

Naše taneční pásma jsou doplněny písničkami, říkadly, rozpočítadly a hrami pro děti. Názvy tanečních čísel jsou například: Ptačí radovánky, Paste sa ovečky, Malučká sem byla, Kominíci, Jak dědeček s babičkú apod.

 

Nácvik: Slovácká búda, pondělky 17:30 – 18:30

Vedoucími jsou:

Mgr. Martina Kozelková           Monika Kropáčková           Kristýna Hoplíčková
kozelkova.m@atlas.cz
mobil: 605 175 915