„Ach, jak je u nás na Slovácku krásně! Ani tu krásu nedovedeme vidět.
Je skromná a skrývá se, ale kdo chce, každý ji najde.“

Fanek Jilík

Kunovice vždy patřily a patří v oblasti folkloru mezi nejvýznamnější obce Slovácka. Zachoval se zde tradiční kroj, který je znalci hodnocen jako jeden z nejzajímavější slováckých krojů. Chlapecký kroj upoutá především svým jendoduchým barevným sladěním a bohatými rukávy zv. „dudy“. Dívčí kroj je charakteristický především úzkou siluetou a velmi střízlivou barevností. Jedinečný je i úvaz tureckého šátku, zvaný “ zaušnice“ u svobodných dívek. U vdaných žen se používal úvaz “ rožky „. Často zde můžeme vidět ještě starší lidi v kroji.

hody_folklor

Občas můžeme v Kunovicích také ještě slyšet typické nářečí s obalovaným L, které odlišuje Kunovjany od všech dolňáckých nářečí.
Kunovicím patří bohatství místních písní i bohatá studnice lidové poezie, ze které těží třicimbálové muziky. CM Kunovjan s primášem Jaroslavem Zatloukalem a cimbálová muzika Lintava s primášem Ondřejem Simanem. Nejmladší muziou je Lintavěnka.

Podařilo se dochovat i tradiční obyčeje jako je fašanková obchůzka s pochováváním basy, stavění a kácení máje, šlahačka a jízda králů, která není tak známá jako ta ve Vlčnově, zato si zachovala autentičnost a čistotu zdobení koňů a vyvolávek.

kroj_2

Jízda králů se v Kunovicích se koná jednou za dva roky. Velmi slavné jsou i Svatováclavské hody s právem, kterých se každoročně účastní na 30 párů mladých lidí, kteří s radostí obléknou naše tradiční kroje. V sobotu sváteční a v neděli na vození berana i všední.Folklorní rok završuje zpravidla Štěpánská beseda u cimbálu s netradičním programem. V Kunovicích bylo také do roku 2004 zvykem, že pan starosta za doprovodu dechové hudby Kunovjanka doprovázel chlapce k odvodům do Uherského Hradiště. I když je už chlapců v kroji čím dál méně. O zachování našeho bohatého kulturního dědictví se vždy starali vedoucí i členové nejdříve Slováckého krúžku, později souboru písní a tanců Kunovjan. Dnes z něho čerpá pět dětských folklorních souborů, ve kterých pracuje na sto dětí a soubor písní a tanců Handrlák.