MĚÚ - KONTAKTY
Mgr. Ivana Majíčková, MBA

starostka

Ing. Pavel Vardan

místostarosta

Mgr. Olga Strašáková
Mgr. Olga Strašáková

místostarostka

Ing. Helena Vajdíková

tajemnice

ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Bc. Ivana Rathúská

vedoucí odboru

Ivana Lůčná

matrika

Anna Skalková

evidence obyvatel

Anna Semenková

referentka

Bc. Veronika Bubeníková

sekretářka

Monika Dudová

evidence obyvatel

ODBOR KULTURY, ŠKOLSTVÍ, CESTOVNÍHO RUCHU A SPORTU
Mgr. Drahoslava Horsáková

vedoucí odboru, městské informační centrum

Monika Kandrnálová

kultura, školství, cestovní ruch a sport, městské informační centrum, přeshraniční spolupráce

Bc. Veronika Šarátková

městské informační centrum, nájmy

Věra Vidrmanová

centrum pro matky s dětmi "Beruška"

Mgr. Kateřina Bartošová

Městská knihovna Kunovice

Mgr. Veronika Miklášová

Městská knihovna Kunovice

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Josef Krupa

vedoucí odboru

Tel.: 572 432 718
Tel.: 773 834 950
Mgr.Helena Droppová

životní prostředí

Mgr. Blanka Jurásková

hřbitovní poplatky, administrativa odboru

ODBOR FINANČNÍ
Ing. Eva Mrkvová

vedoucí odboru

Tel.: 572 432 715,
       572 432 735
eva.mrkvova@mesto-kunovice.cz
Božena Smětáková

hlavní účetní

Bc. Jana Panáčková

účetní

Jitka Svobodová

personalistka, mzdová účetní

Petra Palečková

pokladní, fakturace, ztráty a nálezy

ODBOR INVESTIC A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ing. Milan Valouch

vedoucí odboru

Ing. Michal Gerža

informatik, referent investic

Ing. Blanka Cmajdálková

referentka investic

Ing. Veronika Křivanová

referentka investic

Ing. Igor Bublík

referent investic

STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. Radek Horáček

vedoucí stavebního úřadu

Irena Koutná

stavební úřad, silniční správní úřad

MĚSTSKÁ POLICIE
Luboš Blaha

vedoucí strážník Městské policie

Petr Jankových

strážník

Dalibor Nosek
Dalibor Nosek

strážník