MĚÚ - KONTAKTY
Mgr. Ivana Majíčková, MBA

starostka

Ing. Pavel Vardan

místostarosta

Mgr. Olga Strašáková
Mgr. Olga Strašáková

místostarostka

Ing. Helena Vajdíková

tajemnice

ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ
Bc. Ivana Škrášková

vedoucí odboru

Ivana Lůčná

matrika

Monika Dudová

evidence obyvatel

Anna Skalková

veřejné opatrovnictví

Anna Semenková

referentka

Bc. Veronika Bubeníková

sekretářka

Monika Kandrnálová

kultura, školství, městské informační centrum, přeshraniční spolupráce

Bc. Veronika Šarátková

cestovní ruch a sport, městské informační centrum, nájmy

Zdeněk Kučera

Městská knihovna Kunovice

Jiřina Lapčíková

Městská knihovna Kunovice

Dagmar Šiková

Městská knihovna Kunovice

Věra Vidrmanová

centrum pro matky s dětmi "Beruška"

Alena Filová Zedníčková
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Mgr. Helena Droppová

vedoucí odboru, životní prostředí

Mgr. Monika Pančochová

správa majetku, veřejná zeleň, vodní hospodářství

Ing. Josef Krupa

referent odboru

Tel.: 572 432 718
Tel.: 773 834 950
Mgr. Blanka Jurásková

hřbitovní poplatky, administrativa odboru

ODBOR FINANČNÍ
Ing. Eva Mrkvová

vedoucí odboru

Tel.: 572 432 715,
       572 432 735
eva.mrkvova@mesto-kunovice.cz
Božena Smětáková

hlavní účetní

Bc. Jana Panáčková

účetní

Jitka Svobodová

personalistka, mzdová účetní

Petra Palečková

pokladní, fakturace, ztráty a nálezy

ODBOR INVESTIC A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ing. Milan Valouch

vedoucí odboru

Ing. Michal Gerža

informatik, referent investic

Ing. Blanka Cmajdálková

referentka investic

Ing. Veronika Křivanová

referentka investic

Ing. Igor Bublík

referent investic

STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. Radek Horáček

vedoucí stavebního úřadu

Irena Koutná

stavební úřad, silniční správní úřad

MĚSTSKÁ POLICIE
Luboš Blaha

vedoucí strážník Městské policie

Petr Jankových

strážník

Dalibor Nosek
Dalibor Nosek

strážník