Komplexní pozemkové úpravy Hluk – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek

You are here: