Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů – opatření obecné povahy

Ke stažení: Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů – opatření obecné povahy, kterým se stanovují opatření odchylná od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 zák. č. č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),…