Letos již po osmé mohou příznivci kunovického sportu hlasovat v anketě o nejlepšího sportovce Kunovic minulého roku, kterou vyhlašuje Komise Rady města Kunovice.

Soutěž opět proběhne ve dvou kategoriích: sportovci junioři (do 15 let) a dospělí sportovci (nad 15 let).

Hlasující mohou své favority vybírat ze sportovců nominovaných jednotlivými sportovními kluby působícími v Kunovicích. O pořadí v jednotlivých kategoriích budou rozhodovat hlasy čtenářů městského zpravodaje KUNOVJAN, v němž budou k dispozici v číslech 1/2019 až 3/2019 hlasovací lístky. Vyplněné je můžete odevzdávat v Kunovicích v Městském informačním centru nebo v Městské knihovně Kunovice do připravených schránek. Další hlasovací lístky opatřené vodoznakem budou k dispozici v Městském informačním centru Kunovice. Kopírované a jinak upravované hlasovací lístky nebudou uznány jako platné. Hlasovací lístky budou přijímány do pátku 31. března 2019.

O celkovém vítězi obou kategorií bude znovu rozhodovat odborná komise složená z předsedů sportovních oddílů, kteří nominovali své sportovce, dále zástupců Rady města Kunovice a sportovních novinářů regionálních periodik. Věříme, že se do ankety zapojí co nejvíce občanů a svým hlasem podpoří svého favorita. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční v pátek 26.04.2019 ve společenském sále Panského dvora v Kunovicích.

Sportu zdar a nominovaným sportovcům obzvlášť!

SK

KUNOVJAN_01-2019 KUNOVJAN_01-20192