Aktuality z města

Také senioři slavili Den matek

V pátek 13. května se v kunovické sportovní hale konala schůze MO STP Kunovice spojená s oslavou Dne matek. Svátek všech maminek připomněly svým milým vystoupením i děti z Mateřské školy Kunovice s paní učitelkou Terezou Tvrdoňovou. Schůzi řídil pan Alois Vícena, zastupující nemocného předsedu kunovických seniorů Jaroslava Hanáka. Hostem schůze byla starostka města Kunovice Ivana Majíčková, která seznámila seniory…

20 let znovuobnovení Jízdy králů v Kunovicích

Vážení čtenáři, dva roky uplynuly jako voda v Olšavě a opět srdečně zvu vás do města Kunovice na tradiční jízdu králů, která je pro svou jedinečnost zapsána v seznamu UNESCO jako součást nehmotného kulturního dědictví lidstva. Bohatý kulturní program bude probíhat už od pátku 20. května a vyvrcholí v neděli 22. května 2016. Jízda králů v…

Oslava Dne matek

Pěkný je deň, když slunečko svítí, pěkné je aj na zahrádce kvítí. Ale jak sa dívám hore na hvězdičky, najpěknější sú oči mamičky.   V neděli 8. května se v Areálu Jízdy králů Kunovice v krásném májovém odpoledni uskutečnila veřejná oslava Dne matek pořadem dětských folklorních souborů nazvaným Maminkám… V programu postupně vystoupily soubory Věneček (ved. Zdeňka Hašková), Malý…

Ocenění kunovickým sportovcům

V pátek 29. dubna se v klenbovém sále Panského dvora v Kunovicích uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kunovic 2015. Čtenáři městského zpravodaje Kunovjan mohli hlasovat o nejlepším z nominovaných sportovců v kategoriích do patnácti let a od patnácti roků výše. V juniorské kategorii obdržel nejvíc hlasů Petr Pelikán. Člen kunovického sportovního střeleckého klubu Svazu branně technických sportů ČR je držitelem…

Zprávy z radnice

Oznámení

Oznamujeme občanům, že v pondělí 23. května 2016 bude kancelář na hřbitově z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Okno roku 2016

Město Kunovice v letošním roce vyhlašuje již 14. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů a lodžií.

Prosba DZP Kunovice – Na Bělince

  Obracím se s ní na všechny kamarády, přátele a podporovatele našeho Domova, ale i na ty, kteří třeba zrovna potřebují pohladit a zahřát na duši či si jen „prostě udělat radost“ pomocí těžce zdravotně hendikepovaným dětem. Byli jsme vybráni v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“ mezi 4 podpořené projekty ve Zlínském kraji. Aby finanční…

Oznámení „Revitalizace místní komunikace ul. Na Rybníku – III. etapa“

Vážení občané, během dokončovacích prací na stavbě „Revitalizace místní komunikace ul. NA RYBNÍKU – III. etapa“  došlo k rozšíření díla o úpravu části místní komunikace Na Zelničkách. Vlivem těchto prací bylo nutno posunout termín dokončení díla. Závěrečné práce spočívají v pokládce asfaltobetonového koberce před zvýšenou křižovatkou. Práce bubou provedeny nejpozději do 13.05.2016.

Svolání IX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková, MBA zve členy Zastupitelstva města Kunovice na IX. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Kunovice.

Posun termínu zahájení stavebních prací

Vážení občané, dovolujeme si Vám oznámit  posun termínu zahájení stavebních prací na III. etapě stavby “Revitalizace místní komunikace ul. NA RYBNÍKU – III. etapa“ ze středy 02.03.2016 na pondělí 07.03.2016 z důvodu špatných klimatických podmínek. Termín ukončení stavby 30.04.2016 se nemění.
Děkujeme za pochopení

Revitalizace místní komunikace ul. NA RYBNÍKU – III. etapa

Vážení občané, dovolujeme si Vám oznámit, že začátkem měsíce března 2016 započnou stavební práce na poslední, III. etapě stavby „Revitalizace místní komunikace ul. NA RYBNÍKU – III. etapa“. Jedná se o provedení zpomalovacího prahu v místě křižovatky ul. Na Rybníku a ul. Na Zelničkách. Stavební práce budou probíhat, v návaznosti na klimatické podmínky, za úplné uzavírky křižovatky ul. Na Zelničkách a ul. Na Rybníku.

Výluka na trati 340 Brno – Uherské Hradiště a Brno – Slavkov u Brna

Datum konání výluky na trati: od 22. 2. do 21. 5. 2016 – pouze v pracovní dny.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku Brno hlavní nádraží – Slavkov u Brna na trati 340 – Brno – Uherské Hradiště (a zpět) výluka.

Svolání VIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková, MBA zve členy Zastupitelstva města Kunovice na VIII. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 18. února 2016 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Kunovice.

Dotace pro hasiče města Kunovice v roce 2015

V květnu 2015 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši 120.000,- Kč určené na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH města Kunovice, kategorie JPO II/1 v roce 2015.

Pytlový sběr plastů dne 17. 12. 2015

Poslední pytlový sběr plastů v tomto roce se uskuteční dne 17. 12. 2015, v příštím roce bude svoz probíhat opět každý poslední čtvrtek v kalendářním měsíci.