Kontakt pro občany Kunovic v rámci protikoronavirových opatření:
úřad 572 432 720, starosta 725 486 665


Zprávy z radnice

Oznámení

Vážení občané, ve dnech 9. listopadu až 27. listopadu 2020 bude kancelář na veřejném pohřebišti v Kunovicích z důvodu čerpání řádné dovolené pro veřejnost uzavřena.
V neodkladných záležitostech se můžete obracet po předchozí telefonické domluvě na Ing. Josefa Krupu, telefonní kontakt: 773 834 950.

Usnesení vlády a krizová opatření, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ke COVID-19

Prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020. Omezení provozu vysokých, středních a základních škol platná od 23.11.od 25.11. a od 30.11.2020.
Zákaz nočního vycházení je mezi 23:00 hod. a 04:59 hod. ráno, s výjimkami pro návrat domů, cesty do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, zajištění bezpečnosti a pořádku, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování, rozvážkové služby, pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od místa bydliště. Přes den je omezení pohybu s výjimkami cesty do zaměstnání, výkonu povolání, cest za rodinou a osobami blízkými, nezbytný nákup potravin, léků, hygienických potřeb, krmiv pro zvířata, pohonných hmot či zajištění nezbytných služeb. Povolení  profesionálních sportovních soutěží od 4.11.2020. Od 2. listopadu je provoz datových schránek zdarma.
Na veřejně přístupných místech lze pobývat nejvýš v počtu šesti osob, s výjimkami členů domácnosti, zaměstnanců, atd.

Omezení prodeje od 23.listopadu 2020 je zakázán prodej v neděli, jiné dny může být otevřeno nejdříve od 5:00 do maximálně 23:00 hodin,s omezením počtu nakupujících na 1 osobu na 15m² prodejní plochy. Nedělní omezení se netýká čerpacích stanic, lékáren, prodejen zdravotnických potřeb, prodeje vánočních stromků, kaprů, nebo prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště nebo nádraží. Výjimku mají též restaurace s rozvozem či výdejním okénkem. Zákaz se také týká prodeje na tržištích, tržnicích a stánkového prodeje s výjimkou prodeje produktů a výrobků z domácí výroby – ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků. Konzumace na místě prodeje je zakázána. Je zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejných místech. Restaurace, bary a stravovací zařízení jsou uzavřeny, s výjimkou výdejních okének, které budou moci být v provozu do 23:00 hodin. Postupy pro online objednání k testům na COVID-19 a žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol jsou umístěny ve spodní části článku. Oficiální COVID portál Ministerstva vnitra ČR s informacemi k aktuálním opatřením, řešením životních situací a kompenzačními programy.

Aktualizováno 24.11.2020

Uzavírka provozu na silnici III/05014 ul. Solná cesta v Uh.Hradišti – Sadech

Upozorňujeme občany, že od 10. 11. do 19. 11. 2020 bude z důvodu opravy kanalizace uzavřena silnice III/05014 ul. Solná cesta v Uh.Hradišti – Sadech, v úseku od č.p. 39 po č.p. 41. Objízdná trasa: po silnicích I/50 (obchvat) a I/55. Linková doprava: po dobu trvání úplné uzavírky nebude místní část Sady obsloužena autobusy veřejné…

Oznámení o přerušení dodávky vody

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. oznamují, že dnes 6. 11. 2020 bude do cca 16:00 hodin z důvodu havárie přerušena dodávka vody na ulici Olšavní od čp. 1491 po čp. 1658 a ul. Na Karmaku.

Uzavírka v ulici Na Řádku od 2.11.2020

Vážení občané,od pondělí 2.11.2020 bude uzavírka v ulici Na Řádku v místě RD č.p. 1338 (u budovaného mostu). Omezený provoz v ulici Na Řádku je plánovaný cca po dobu jednoho měsíce. Příjezd na ulici Na Řádku od budovaného mostu bude umožněn přes ulici Škrabalka.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.11.2020

E.ON Distribuce, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 3.11.2020 od 07:30 do 15:30 hodin v lokalitě Kunovice – Nový dvůr.

Hlášení o havárii (přerušení dodávky vody)

Hlášení o havárii, (přerušení dodávky vody) Podle § 9 Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
Kunovice, Na Rynku, odstavena pravá strana ulice od obecního úřadu směrem na Uh. Hradiště, do 17:00 hod.

Uzavření Knihovny Fanka Jilíka

Vážení občané, na základě vládních opatření proti šíření koronaviru přijatých ve středu 21. 10. 2020 je Knihovna Fanka Jilíka od čtvrtka 22. 10. 2020 až do odvolání uzavřena.
Vaše výpůjčky budou po dobu uzavření knihovny automaticky prodlouženy.

Oznámení o omezení provozu děských hřišť a sportovišť

Vážení občané, upozorňujeme Vás, že od čtvrtku 22. října 2020 platí omezení provozu na všech hřištích a sportovištích.Úplné uzavření provozu se týká Areálu jízdy, dětského hřiště u Pálenice, Komunitního centra, na Červené cestě a u mateřské školy.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržování opatření na dětských hřištích a sportovištích.

Omezení dopravy od 18.10.2020

Vážení občané, v důsledku epidemiologické situace kvůli šíření covid-19, a z toho vyplývajících omezení, dochází od 18.10.2020 k dílčímu omezení autobusové dopravy na území Zlínského kraje.

Svolání XI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Starosta města Kunovice Ing. Pavel Vardan svolává členy Zastupitelstva města Kunovice na XI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice, které se bude konat ve čtvrtek 22. října 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kunovice.

Provoz Městského úřadu Kunovice od 12. října 2020

Vážení občané,

na základě usnesení Vlády České republiky č. 994 z 8. října 2020, v souvislosti se stávající epidemiologickou situací v našem okrese a s cílem minimalizovat riziko šíření Covidu-19 je s účinností od 12. října 2020 do 25. 10. 2020 omezen provoz Městského úřadu, Městského informačního centra a Městské policie Kunovice. Budovy a pracoviště MěÚ, MIC a MP jsou pro veřejnost otevřena ve stanovené úřední hodiny, tj. v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin a od 15:00 do 17:00 hodin.

Vyhlášení nouzového stavu na území České republiky od 5. října 2020 od 00.00 hodin a přijatá krizová opatření

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdraví vsouvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav na dobu ode dne 5. října 2020 od 00.00 hodin na dobu 30 dnů. Dále vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. přijala krizová opatření uvedená v článku.

Omezení provozu na ulici Na Řádku

Vážení občané, od pondělí 21.září 2020 bude omezení provozu na ulici na Řádku. V době bourání zídek v místě mostu bude přístup zajištěn přes ulici Škrabalka. Toto omezení bude platit i v měsíci listopadu 2020 při betonáži a provádění pilot.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3.09.2020

E.ON Distribuce, a.s. podle ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 3.09.2020 od 07:30 do 15:00 hodin.

Rekonstrukce povrchu komunikace na silnici II/498 Kunovice – Hluk

Upozorňujeme občany, že v rámci realizace obnovy povrchu bude probíhat akce Velkloplošné vysprávky na silnicích II. a III. tříd ve Zlínském kraji: Silnice II/498 Kunovice – Hluk. Konkrétně se jedná o úsek silnice II/498 km 5,191 – 6,720. Bude zde prováděna rekonstrukce povrchu komunikace. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/498. Vzhledem k tomu…

Uzavírka ulice Úvoz

Upozorňujeme občany na uzavírku ulice Úvoz z důvodu opravy kanalizace. Předpokládaný začátek prací je 1. 9. 2020, předpokládané ukončení 15. 11. 2020. Uzavřen bude úsek od ulice Lidické po ulici v Grni.

Kunovice navštívil ministr zemědělství

Ve středu 12. srpna navštívil Kunovice ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Předmětem jeho zájmu byla výstavba protipovodňových opatření na řece Olšavě. Společně se starostou města Ing. Pavlem Vardanem, generálním ředitelem Povodí Moravy, s.p MVDr. Václavem Gargulákem a investičním ředitelem Ing. Tomášem Bělaškou prošli oba břehy toku řeky Olšavy, zhodnotili stav postupu stavebních prací, který…

Nařízení Krajské hygienické stanice – povinnost použití ochranných prostředků dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nařizuje toto mimořádné opatření k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2: S účinností ode dne 19. 8. 2020 od 00:00 hod.do odvolání, se na území celého Zlínského kraje nařizuje: 1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)…

Aktuality z města

Podnikatelský inkubátor Kunovice - Stará škola

Den otevřených dveří Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola

Tisková zpráva / 9. 11. 2020 / město Kunovice  Foto: Jakub Mičovský – MEDIABEST s. r. o. Budova staré školy stojící na hlavní kunovické křižovatce je bezpochyby starší, než lze usuzovat z letopočtu 1886 umístěného na její původní atice. Tímto letopočtem se škola pyšní i po celkové rekonstrukci, aby budoucí generace viděly, jak se město…

Baňky

Zapojte se do výroby vánočních přáníček pro seniory, handicapované a osamělé osoby

Chcete zabavit sebe nebo své děti a ještě udělat dobrý skutek? Město Kunovice organizuje výrobu vánočních přáníček pro seniory, handicapované a osamělé lidi. Zapojit se může úplně každý! Stačí vyrobit přáníčko (nebo klidně několik přáníček), napsat na něj text vánočního přání a připojit svůj podpis. Použít můžete jakoukoliv výtvarnou techniku. Hotová přáníčka přineste do 16.…

Podzimní dekorace

Vyhlašujeme soutěž Veselý podzim!

Vyhlašujeme soutěž Veselý podzim o nejhezčí podzimní výzdobu kunovických domů, balkonů, lodžií, předzahrádek a vstupů do obytných budov! Fotografie své výzdoby nám můžete doručit: elektronicky – posílejte na monika.pancochova@mesto-kunovice.cz, v tištěné podobě – vhoďte do poštovní schránky městského úřadu. Nezapomeňte vždy připsat své jméno a kontaktní údaje! Uzávěrka soutěže je 13. listopadu 2020. Soutěž je…

Restaurovaný kříž z roku 1865

Restaurování pamětního kříže z roku 1865 u vchodu ke kostelu sv. Petra a Pavla

Trvalý zájem města Kunovice o ochranu a zachování kulturních památek místního významu je součástí programu rozvoje města. Kromě jiného zahrnuje také péči o drobné sakrální stavby na území města. Počátkem listopadu tohoto roku byly ukončeny restaurátorské práce na pamětním kříži z roku 1865, který je umístěný po levé straně hlavního vchodu ke kostelu sv. Petra a…

Jak 40 (foto LMKU)

Další vládní speciál v Leteckém muzeu v Kunovicích

Ve čtvrtek 15. 10. 2020 v 9:57 přistál na letišti v Kunovicích, po přeletu z 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, bývalý vojenský letoun Jak-40. Tento vládní speciál od armády získalo Technické muzeum v Brně a zapůjčilo ho do expozice Leteckého muzea v Kunovicích. „Výpůjčka Jaku 40 je dalším významným projektem, který vzešel z memoranda o…

Plakát Podzim v Kunovicích se zaznačením zrušeých akcí 6. a 7. listopadu

Akce, plánované na 6. a 7. listopadu, se ruší

Vážení občané, připomínáme, že akce, které se měly konat 6. a 7. listopadu (Slavnostní přejmenování knihovny a Kunovský blešák a zabijačka) se z důvodu epidemie covid-19 a vládních nařízení neuskuteční. O náhradním termínu vás budeme informovat.

Sběrné místo Červená cesta

Udržujme pořádek na sběrných místech tříděného odpadu!

Na území našeho města se nachází 25 sběrných míst tříděného odpadu. Většina z tohoto počtu funguje téměř bezproblémově, bohužel na některých opakovaně dochází k odkládání různých druhů odpadů mimo kontejnery. Jedná se navíc o takové druhy odpadů, pro které sběrná místa nejsou určena (směsný odpad, objemný odpad, použitá elektrozařízení apod.) Pohled na sběrné místo zaskládané různorodým…

Logo Uherskohradišťské nemocnice

Uherskohradišťská nemocnice hledá dobrovolníky

Vzhledem k aktuální personální situaci hledá Uherskohradišťská nemocnice dobrovolníky z řad občanů, kteří z důvodu vládních krizových opatření nechodí do práce u svého zaměstnavatele nebo mají z jiných důvodů možnost a jsou ochotni dlouhodobě (minimálně na 14 dnů, nejlépe na 1 měsíc) pomoci. Dobrovolníkem může být muž i žena, s ohledem na předpokládaný druh práce…

Památník obětem první světové války

Kladení věnců u příležitosti vzniku samostatného Československa nemohlo mít kvůli epidemii koronaviru tradiční podobu

Každoroční kladení věnců u příležitosti vzniku samostatného Československa, tak jak ho občané Kunovic mají v paměti, se letos kvůli pandemii koronaviru nekonalo.  Pravidelně se tohoto slavnostního aktu účastní zastupitelé města, zaměstnanci města, zástupci Přípravného výboru bratrství Čechů a Slováků Javorina, zástupci České obce sokolské a další. Hlasovým přednesem hymny vždy umocnil slavnostní atmosféru Mužský pěvecký…

Biomatka - přesunuto na jaro 2021

Představení Biomatka se přesouvá na první polovinu roku 2021

Upozorňujeme občany, že představení Biomatka, které se mělo uskutečnit v náhradním termínu 31. 10. 2020, se vzhledem k aktuální epidemiologické situaci opět přesouvá, a to na první polovinu roku 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti, případně je možné je vrátit v Městském informačním centru Kunovice.

CMD Beruška - logo

Uzavření „Berušky“ od 5. do 18. 10.

Na základě vyhlášení nouzového stavu v České republice a stávající epidemiologické situace v našem okrese bude od 5. do 18. 10. uzavřeno Centrum pro matky s dětmi Beruška.

Děkujeme za pochopení.

Kunovická knihovna ponese jméno Fanka Jilíka

Na svém srpnovém zasedání schválili členové Zastupitelstva města Kunovice mimo jiné také změnu názvu Městské knihovny Kunovice. Ta se bude napříště jmenovat Knihovna Fanka Jilíka. Stane se tak v rámci připomínky 135. výročí založení první kunovické knihovny určené veřejnosti. Formálně se jednalo o spolkovou knihovnu, jejíž vznik inicioval čtenářský spolek pod patronací Občanské besedy, jež v Kunovicích…

Pracovnice Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Na Bělince Jana Mozga získala ocenění za svou práci v sociálních službách

ZLÍN – Ženy a muže, kteří dlouhodobě pracují v sociálních službách a vykonávají své povolání nejen na odborné výši, ale také s příkladným lidských přístupem, ocenili představitelé Zlínského kraje společně se starosty měst a obcí, kteří své adepty na ocenění navrhli. Vedle pěti pracovníků sociálních služeb, kteří získali finanční odměnu 15 tisíc korun, byli vyznamenáni také tři…