Nejvyšší vrch Bílých Karpat se i letos poslední červencovou neděli stal místem, kde se setkali čeští a slovenští bratři z obou stran hranice, aby si připomněli společnou minulost, přítomnost a přátelství, které je spojuje. Na vrchu Velká Javořina se 27. července uskutečnil již 22. ročník Slavností bratrství Čechů a Slováků, které i letos uspořádal přípravný výbor složený ze zástupců měst a obcí příhraničního regionu.

 

Upozorňujeme občany, především seniory, na pochybné podomní prodejce jejíž pohyb byl zaznamenán v dopoledních hodinách v ul. Šlerkova.
Žádáme Vás o zvýšenou opatrnost. Nepouštějte do svých domovů cizí osoby a v případě, že zaznamenáte podomní prodej, prodejce upozorněte na skutečnost, že podomní prodej je v ve městě ZAKÁZANÝ!
Příloha: 1/2012 Nařízení města Kunovice - Tržní řád

POZVÁNKA NA II. KUNOVSKÉ MLÁCENÍSrdečně Vás zveme na II. Kunovské mlácení, které se bude konat 26. července 2014 od 10:30 do 17 hodin na Mokřadu Na Zelničkách.

Městská policie Kunovice si dovoluje tímto občany seznámit s již probíhající Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 – 2020.  Základním cílem národní strategie je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně o 40 % snížit počet těžce zraněných.

 

 

 

 

 

Pod tímto názvem Mikroregion Dolní Poolšaví podal žádost o dotaci do XXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 1.3 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Cílem projektu bylo vytvořit vzájemně provázané digitální povodňové plány obcí ležících na řece Olšavě a především, aby představitelé jednotlivých obcí byli včas upozorněni na zvedající se hladinu řeky a také, aby všichni občané byli včas informováni o blížící se povodni a mohli učinit opatření odpovídající danému riziku. Na projekt, jehož celkové výdaje činily 4 157 690,- Kč, získal mikroregion dotaci z Fondu soudržnosti EU ve výši 3 534 036,50 Kč a ze Státního fondu životního prostředí 207 884,50 Kč. Spoluúčast mikroregionu činila 415 769,- Kč. Spoluúčast hradily jednotlivé členské obce, které se zapojily do projektu, poměrnou částkou. Do projektu se zapojilo město Kunovice a Uh. Hradiště, respektivě jeho místní části – Sady, Míkovice a Vésky, dále obce Hradčovice, Veletiny a Drslavice. Tato města a obce mají digitální povodňové plány, které můžete najít na webových stránkách každého z nich. Na řece Olšavě byly nainstalovány hladinoměry, které jsou napojeny na výstražný a hlásný systém.

Zveme Vás na „Čajíček o páté“ - příjemné posezení při šálku dobrého čaje, nebo i kafíčka, pro všechny ty, kteří si chtějí jen tak  posedět, zavzpomínat nebo si popovídat o radostech i strastech člověka věku pokročilého, tentokrát na téma zásad správné životosprávy ve čtvrtek  7. srpna 2014  v 17:00 hodin v Domově pro seniory Kunovice, Cihlářská. Těší se na Vás MUDr. Eva Marečková

POZVÁNKA NA KAFÍČKO SE STAROSTKOUSrdečně Vás zveme na kafíčko se starostkou, které se koná v pátek 8. srpna 2014 od 17.00 hodin na Komunitním centru v Kunovicích. Přijďte si pobesedovat a popovídat o běžných starostech každodenního života.

VÝLET DO HERNY ŠTĚPNICECentrum pro matky s dětmi Beruška Vás srdečně zve na výlet do herny Štěpnice v pátek 15. srpna od 9:00 do 12:00.

PLAVBA PO BAŤOVĚ KANÁLECentrum pro matky s dětmi Beruška Vás srdečně zve na plavbu po Baťově kanále ve středu 20. srpna od 8:00 do 12:00 hodin.

ExkurzeCentrum pro matky s dětmi Vás srdečně zve na exkurzi do areálu Slováckého aeroklubu ve středu 27. srpna od 8:00 do 12:00 hodin.

E.ON Česká republika, s.r.o., v souladu s § 25 odst. 3 písm. c) 5., zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), jménem společnosti E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie:

Vážení spoluobčané, zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření ke Strategickému plánu rozvoje města Kunovice, jehož se mnozí z Vás účastnili za což Vám děkujeme.  Výsledky ankety ke stažení zde.

Na základě podané žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací na projekt Učíme se od přírody – úpravy zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice obdrželo město Kunovice v červnu 2014 dotaci na realizaci tohoto projektu číslo CZ.1.02/7.1.00/13.17765 vedeného v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR pod akceptačním číslem 13156117.

 

V průběhu letních prázdnin do kunovických ulic vyjíždí stále více cyklistů. Je třeba si uvědomit, že i cyklista je účastníkem silničního provozu a podle toho by se měl chovat a dodržovat stanovená pravidla. Nezapomeňte, že pokud je v blízkosti cyklistická stezka je cyklista POVINEN ji použít. Pokud stezku nevyužije a nadále se bude pohybovat na silnici, dopouští se přestupku.  Stejně jako řidič, tak ani cyklista nesmí být po dobu jízdy pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek.