E.ON Česká republika, s.r.o., v souladu s § 25 odst. 3 písm. c) 5., zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), jménem společnosti E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie:

Miloslav Všetečka - filiálka Günter Prange pořádá v sobotu 25. října 2014 DRAŽBU HOLOUBAT ve Sportovní hale v Kunovicích.

Město Kunovice, v rámci plánovaného investičního záměru, zadalo v červenci roku 2014 zpracování architektonické studie rozšíření současného hřbitova Kunovice, včetně smuteční síně. Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskuteční v 15:30 hod. veřejné představení architektonických studií projektanty v přednáškovém sále na Panském dvoře.

Dům kultury Javorina Stará Turá a město Stará Turá Vás srdečně zvou na Kopaničársky jarmek - tradiční podzimní řemeslný jarmark, který se uskuteční v pátek 24. října 2014.

Na návštěvníky čeká bohatá nabídka řemeslných výrobků, ukázky jejich výroby, tradiční domácí jídla, tvořivé dílny pro děti, kulturní program a pravá atmosféra tržiště.

Ve vestibulu budovy Městského úřadu Kunovice je nově umístěna socha SVOBODA, která byla vytvořena v roce 2005 mistrem Miroslavem Srostlíkem Moravským původně pro berlínskou radnici. Cestami osudu se ale dostala i s autorem do Kunovic. Zde pravděpodobně bude dlouhodobě krášlit interiér radnice.

JEJÍ CREDO JE:

LIDÉ JSOU JEDNOKŘÍDLÍ ANDĚLÉ. CHTĚJÍ-LI VZLÉTNOUT, MUSÍ SE OBEJMOUT!

Paní Anna Blahušová oslavila 100. narozeniny.

Dne 13. 10. v klenbovém sále na Panském dvoře se osobně zúčastnila malé slavnosti, kterou pro ni radnice připravila. Na úvod jí zahrála cimbálová muzička Lintavěnka, starostka města pronesla krátkou řeč, ve které vzpomněla její život. Po slavnostním přípitku přišly gratulace nejen od představitelů města i od emeritního starosty, Jiřího Demla, ale i od pana ředitele Okresní správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště Ing. Ladislava Hegera, který jubilantce předal osobní dopis od paní ministryně práce a sociálních věcí. Zazpívat a pogratulovat přišel ženský pěvecký sbor Tetičky a zástupkyně komise sociální a pro práci se seniory rady města.

Srdečně Vás zveme na premiéru představení našeho divadelního spolku Kunovští Komedianti, kterou můžete zhlédnout v sobotu 18. října 2014 od 19.00 hodin na Pálenici v Kunovicích.

Ve dnech 10. a 11. října se uskuteční volby do Zastupitelstva města  Kunovice a do senátu. Volební místnosti na Základní škole U Pálenice a na Základní škole Červená cesta budou otevřeny v pátek 10.října od 14:00 hod. do 22:00 hodin a v sobotu 11. října od 8:00 do 14:00 hodin. Přijďte  rozhodnout, kdo Vás bude zastupovat.

Zveme Vás na „Čajíček o páté“ - příjemné posezení při šálku dobrého čaje, nebo i kafíčka, pro všechny ty, kteří si chtějí jen tak  posedět, zavzpomínat nebo si popovídat o radostech i strastech člověka věku pokročilého, tentokrát na téma „Asertivně do života aneb naučte se zdravě prosadit" ve čtvrtek  9. října 2014  v 16:00 hodin v Domově pro seniory Kunovice, Cihlářská. Těší se na Vás MUDr. Eva Marečková

Hroznolhotský ochotnický spolek Hrozen a Moravští zemští páni Vás zvou na divadelní představení, které se bude odehrávat v KZ Pálenice dne 22.11.2014 v 18:00 hodin.

Vstupenky jsou v předprodeji na Městském informačním centru v Kunovicích od 13.10.2014.

Dne 2. října se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva města, které vzešlo z komunálních voleb v roce 2010. Mimo jiné vzalo na vědomí plnění Programu rozvoje města Kunovice ve volební období 2010 – 2014, které naleznete v sekci Rozvoj města. Dále byly zastupitelstvu představeny tři studie Smuteční síně. Tyto architektonické studie budou od středy 8. 10. 2014 vystaveny přímo na hřbitově, v polovině října by se mělo uskutečnit veřejné jednání, na němž budou přítomni i autoři všech tří návrhů, aby mohli občanům své návrhy podrobně vysvětlit, seznámit je se svými myšlenkami do návrhů promítnutými a také odpovědět na případné dotazy v této věci. Občané budou moci posuzovat návrhy a vyjadřovat se k nim až do konce letošního roku.

Městské policii pomůže udržovat veřejný pořádek i nově pořízená fotopast. Fotopast bude strážníkům pomáhat podobně jako kamerový systém. Zatímco ten má stacionární kamerové body, fotopast je mobilní a umožňující operativní nasazení na místech, kde dochází k páchání různých forem protiprávního jednání.

 

Městská knihovna Kunovice Vás srdečně zve na cestovatelskou besedu o Peru.

Akce se koná v Přednáškovém sále na Panském dvoře dne 15.10.2014.

V úterý 23. září začal astronomicky podzim. Dny jsou kratší a noci delší. Podle policejních statistik zemřelo v roce 2013 při nehodách celkem 134 chodců, z toho 80 v noci.