Města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice zadala u společnosti UDIMO, spol. s r. o. zpracování dokumentu „Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice“.  Dokument si klade za cíl řešit dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii těchto měst s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí, včetně zajištění lepší kvality života obyvatel.
V měsících září až listopad 2014 probíhají silniční dopravní průzkumy, na ně navazuje dopravní sociologický průzkum domácností, který je zaměřen na zjištění běžného dopravního chování a obvyklých přepravních vztahů obyvatel měst. Průzkum domácností se uskuteční od 11. listopadu do 12. prosince 2014, celkem bude tazateli osloveno cca 3800 obyvatel měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.
Žádáme Vás o pochopení a děkujeme za ochotu a spolupráci s osobními tazateli. Vámi poskytnuté informace budou zpracovávány anonymně a budou použity výhradně k odborným účelům. Kontaktní osobou za UDIMO, spol. s r. o. Ing. Pavel Roháč, pavel.rohac@udimo.cz.

Město Kunovice ve spolupráci s Komunitním centrem v Kunovicích vyhlašuje literární soutěž pro veřejnost VYTVOŘ SLOVY SVÉHO ANDĚLA.

Dne 9. prosince 2014 k nám do KZ Pálenice zavítá divadlo pro děti Řád červených nosů se svým Vánočním povídáním o zvířátkách pana spisovatele.

Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je nutná rezervace místa, a to nejpozději do 3. prosince 2014 na tel.: 774 224 887.

Oslavit 17. listopad – Mezinárodní den studentstva a boje za svobodu a demokracii - přišlo v sobotu 15. listopadu deset dívčích družstev. Hrál se tradiční volejbalový turnaj, který je unikátní v tom, že se do školy na chvilku vrací také naše bývalé žákyně.

Fotky z letošního Lampionového průvodu naleznete na oficiální facebookové stránce města Kunovice

V sobotu 8. listopadu 2014 si připomněli hasiči z Kunovic 140. výročí založení sboru. Na Slavnostní valné hromadě v kulturním zařízení Pálenice starostka města vyjádřila obdiv k hasičům, k  jejich ušlechtilému poslání, k jejich obětavosti a připravenosti pomáhat bližnímu. K tomu, že jsou dobrovolně připraveni nasazovat životy, zachraňovat lidi i jejich majetky. Jako výraz úcty a poděkování udělila starostka pamětní medaili Sboru dobrovolných hasičů Kunovice a jmenovitě panu Františkovi Bečicovi, panu Jedovnickému,  Jaroslavu Olbertovi st., panu Filípkovi, Rostislavu Dyčkovi, Bc. Tomáši Bartoňovi, Zbyňku Vávrovi, Jiřímu Kohůtičovi a Zdeňku Kozelkovi.

 

 

Sportovní halou zazněl hlas slovenského legendárního zpěváka Richarda Müllera, který spolu s vokální skupinou Fragile představí v rámci podzimního turné nezapomenutelný hudební program. Několikanásobný Zlatý Slavík předvedl skladby v nových úpravách bez použití jediného nástroje.

Byl to jedinečný hudební zážitek!

 

Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se ve Společenském sále Panského dvora v Kunovicích konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Kunovice.
V říjnových komunálních volbách dali voliči jednoznačně najevo, že nestojí o žádné zásadní změny: stejně jako před čtyřmi lety zvítězila kandidátka Sdružení STAN a Nezávislých kandidátů pro Kunovice (NKK) vedená dosavadní starostkou Ivanou Majíčkovou. Získalo od voličů celkem 48,22 % hlasů a v sedmnáctičlenném zastupitelstvu jej bude zastupovat celkem devět členů. O zbytek hlasů se podělili KDU-ČSL (3 zastupitelé), ANO 2011 (3 zastupitelé), KSČM (1 zastupitel) a ČSSD (1 zastupitel). Ještě před zasedáním ustavujícího zastupitelstva se vítěz kunovických voleb dohodl na pokračování koaliční spolupráce se zástupci KDU-ČSL.

Dne 15. 11. 2014 pořádá Centrum sportu ŠSK při ZŠ Kunovice U Pálenice a Město Kunovice 11. ročník volejbalového turnaje dívek „O Pohár 17. listopadu“.

1. listopadu startuje facebooková osvětová kampaň na podporu místních producentů a místní ekonomiky. Představí místní výrobce, prodejny regionálních výrobků, zajímavé prodejní systémy (např. bedýnkování či komunitou podporované zemědělství), regionální značky i přínosy místní ekonomiky. Řekne nejen proč, ale i jak a kde bychom mohli podporovat výrobce v regionu. Kampaň probíhá na facebooku Tradice Bílých Karpat až do konce roku 2014. Organizuje ji stejnojmenné občanské sdružení.

Vážení spoluobčané, od pondělí 3. listopadu 2014 se pytle na tříděný odpad vydávají na Městském informačním centru Kunovice, na Rynku 886, bývalé Prachmanovo.

Silniční správní úřad MěÚ Kunovice oznamuje obyvatelům ulice Ve Strhanci, že v úterý dne 4.11.2014 v době od 7 – 18 hodin bude ulice neprůjezdná z důvodu opravy vodovodního řadu v prostoru železničního přejezdu v ulici Ve Strhanci.

V úterý 28. října si vedení města Kunovice společně se členy Mužského sboru Kunovic a občany města připomnělo vznik Československé republiky a vzpomnělo také na oběti 1. světové války. Z Kunovic před sto lety narukovalo do c. k. rakousko-uherské armády do konce roku 1914 celkem 600 mužů. Do 28. října 1918 na různých bojištích v Srbsku, Itálii, Rusku i na Slovensku padlo nebo na následky zranění z války zemřelo 115 občanů Kunovic. Jejich památku si vedení města Kunovice každoročně připomíná položením věnce u pomníku padlých na náměstí Svobody v den, kdy si připomínáme vznik samostatného československého státu.