Ve středu 4. března 2015 uplyne 100 let od narození podplukovníka in memoriam Jana Hrubého.

PozvánkaPodnikatelský inkubátor Kunovice Vás zve na školení s certifikací Českého systému kvality služeb. Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu. Školení se získáním certifikace se bude konat ve dnech  25.2. - 26.2.2015 v prostorách Podnikatelského inkubátoru Kunovice.

Tělocvičná jednota Sokol Kunovice vás zve v sobotu 7. března 2015 do sportovní haly v Kunovicích na akci FIT DEN PRO VŠECHNY.

Starostka města svolává členy Zastupitelstva města Kunovice k II. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 19. února 2015 v 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu Kunovice.

Upozorňujeme ty občany, kteří ještě neobdrželi do svých domovů měsíční zpravodaj Kunovjan na měsíc únor 2015, aby si jej vyzvedli na Městském informačním centru v Kunovicích.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM FAŠANKU:

 

Město Stará Turá a město Kunovice nedávno ukončili přeshraniční projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach. Tento projekt bylo možné realizovat díky nenávratným finančním prostředkům z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného Evropským fondem regionálního rozvoje. Prostřednictvím projektu se podařilo podpořit kulturně-společenský rozvoj přeshraničního regionu Bílé Karpaty, posilnit vzájemnou spolupráci a vazby mezi oběma městy s důrazem na podporu zachování a rozvoj tradicí. Během projektu vznikl i film, který zachytává kromě jednotlivých řemeslných a folklorních akcí projektu i samotné řemeslníky, folkloristy a lidi udržující tradice, zvyky a folklór obou měst.

Zveme Vás na cestovatelskou besedu na téma "PATAGONIE - země na konci světa", která se uskuteční dne 25. února 2015  v 17.00 hodin v přednáškovém sále na Panském dvoře.

 

www.cestovatelbob.cz

Město Kunovice a Česká stavební akademie Vás zvou na jednodenní seminář "Z PRAXE DESIGNÉRKY INTERIÉRŮ", který se uskuteční 12. 3. 2015 od 9:30 do 18:00 hodin v přednáškovém sále Podnikatelského inkubátoru Kunovice.

 

Případní zájemci se můžou on-line přihlásit na adrese: http://www.stavebniakademie.cz/course/1325.html

Zveme všechny příznivce sportu, zejména pak kulturistiky a fitness, na otevírání nového fitness centra Tonyho Podškubky v sobotu 31. ledna 2015 v 10.00 hodin do 1. patra Domu zahrádkářů ZO Kunovice.

V rámci ukončení přeshraničního projektu "Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach" Vás město Stará Turá a město Kunovice srdečně zvou na slavnostní program HANDRLÁCI A HAUZÍRERI - OŽIVENÉ ŘEMESLO, který se uskuteční v pátek 23. ledna 2015 v 16.00 hodin ve Staré Turé, ve velkém sále Domu kultury Javorina.