Městská policie Kunovice upozorňuje občany na uzavírku mostu v ul. Na Záhonech. Jedná se o most přes řeku Olšavu, který se nachází u Výzkumného ústavu a vede směrem k Agropenzionu Sádky.

27.8.2014 od 9:00 do 16:00 hod. naši obec navštíví občanská poradna Oblastní charity Uherské Hradiště, která v Komunitním centru představí své služby a v případě zájmu Vám zcela bezplatně a anonymně poradí s těmito a dalšími problémy.

Město se dnes stává velmi vítaným útočištěm pro stále větší množství živočišných druhů, které zde nalézají lepší podmínky pro obživu, úkryt i rozmnožování. Vlivem rozrůstajících se průmyslových zón na okraji Kunovic se dnes můžeme setkat s ryze lesními živočichy, jako jsou srnci, lišky, kuny, z ptáků holubi hřivnáči, straky, sojky a také řada dravců a sov. S jejich počtem vzrůstá i počet střetů s auty, ploty, dráty, okny apod.  Zejména v letních měsících počet případů se zraněním přibývá.

Z důvodu nutné opravy a údržby na veřejném vodovodu bude dne 21.8.2014 v době od 8:00 do 17:00 hodin přerušena dodávka vody v části města Kunovice.

Číst dál

Dům kultury Javorina a město Stará Turá Vás srdečně zvou dne 8. srpna 2014 na 10. ročník akce s názvem Remeslá našich predkov. Čekají Vás praktické ukázky výroby originálních řemeslných výrobků, bohatý kulturní program, tradiční domácí jídla, tvořivé dílny pro děti a přátelská atmosféra.

Komunitní centrum Kunovice oznamuje, že z důvodu zahájení přeshraniční spolupráce ve Staré Turé se v měsíci srpnu neuskuteční pravidelné setkání "Kafíčko se starostkou", děkujeme Vám za pochopení.

Právě skončené mistrovství Evropy v softballu juniorek v holandském Rosmalenu přineslo historický milník nejenom pro softball v Kunovicích, ale i v České republice. Nejenom, že tým, pod vedením kunovického trenéra Pavla Křiváka, vrátil po 6 letech český softball na medailovou pozici (poslední bronzová medaile je z roku 2008 z Německa), ale poprvé v historii dosáhl na titul mistra Evropy a přivezl zlaté medaile. Skvělé na tom navíc je, že kromě hlavního trenéra byly v týmu také 3 mladé naděje z Kunovic – Denisa Húsková, Sabina Phamová a Kateřina Sedlářová.

Vážení spoluobčané,prosíme Vás o vyplnění této ankety, jejíž výsledky nám pomohou při rozhodování o dalším rozvoji koupaliště v Kunovicích. Již nyní Vám děkujeme za spolupráci.

Odkaz na anketu zde

Nejvyšší vrch Bílých Karpat se i letos poslední červencovou neděli stal místem, kde se setkali čeští a slovenští bratři z obou stran hranice, aby si připomněli společnou minulost, přítomnost a přátelství, které je spojuje. Na vrchu Velká Javořina se 27. července uskutečnil již 22. ročník Slavností bratrství Čechů a Slováků, které i letos uspořádal přípravný výbor složený ze zástupců měst a obcí příhraničního regionu.

 

Upozorňujeme občany, především seniory, na pochybné podomní prodejce jejíž pohyb byl zaznamenán v dopoledních hodinách v ul. Šlerkova.
Žádáme Vás o zvýšenou opatrnost. Nepouštějte do svých domovů cizí osoby a v případě, že zaznamenáte podomní prodej, prodejce upozorněte na skutečnost, že podomní prodej je v ve městě ZAKÁZANÝ!
Příloha: 1/2012 Nařízení města Kunovice - Tržní řád

POZVÁNKA NA II. KUNOVSKÉ MLÁCENÍSrdečně Vás zveme na II. Kunovské mlácení, které se bude konat 26. července 2014 od 10:30 do 17 hodin na Mokřadu Na Zelničkách.

Městská policie Kunovice si dovoluje tímto občany seznámit s již probíhající Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 – 2020.  Základním cílem národní strategie je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně o 40 % snížit počet těžce zraněných.

 

 

 

 

 

Pod tímto názvem Mikroregion Dolní Poolšaví podal žádost o dotaci do XXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 1.3 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Cílem projektu bylo vytvořit vzájemně provázané digitální povodňové plány obcí ležících na řece Olšavě a především, aby představitelé jednotlivých obcí byli včas upozorněni na zvedající se hladinu řeky a také, aby všichni občané byli včas informováni o blížící se povodni a mohli učinit opatření odpovídající danému riziku. Na projekt, jehož celkové výdaje činily 4 157 690,- Kč, získal mikroregion dotaci z Fondu soudržnosti EU ve výši 3 534 036,50 Kč a ze Státního fondu životního prostředí 207 884,50 Kč. Spoluúčast mikroregionu činila 415 769,- Kč. Spoluúčast hradily jednotlivé členské obce, které se zapojily do projektu, poměrnou částkou. Do projektu se zapojilo město Kunovice a Uh. Hradiště, respektivě jeho místní části – Sady, Míkovice a Vésky, dále obce Hradčovice, Veletiny a Drslavice. Tato města a obce mají digitální povodňové plány, které můžete najít na webových stránkách každého z nich. Na řece Olšavě byly nainstalovány hladinoměry, které jsou napojeny na výstražný a hlásný systém.