Pod tímto názvem Mikroregion Dolní Poolšaví podal žádost o dotaci do XXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 1.3 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Cílem projektu bylo vytvořit vzájemně provázané digitální povodňové plány obcí ležících na řece Olšavě a především, aby představitelé jednotlivých obcí byli včas upozorněni na zvedající se hladinu řeky a také, aby všichni občané byli včas informováni o blížící se povodni a mohli učinit opatření odpovídající danému riziku. Na projekt, jehož celkové výdaje činily 4 157 690,- Kč, získal mikroregion dotaci z Fondu soudržnosti EU ve výši 3 534 036,50 Kč a ze Státního fondu životního prostředí 207 884,50 Kč. Spoluúčast mikroregionu činila 415 769,- Kč. Spoluúčast hradily jednotlivé členské obce, které se zapojily do projektu, poměrnou částkou. Do projektu se zapojilo město Kunovice a Uh. Hradiště, respektivě jeho místní části – Sady, Míkovice a Vésky, dále obce Hradčovice, Veletiny a Drslavice. Tato města a obce mají digitální povodňové plány, které můžete najít na webových stránkách každého z nich. Na řece Olšavě byly nainstalovány hladinoměry, které jsou napojeny na výstražný a hlásný systém.

Zveme Vás na „Čajíček o páté“ - příjemné posezení při šálku dobrého čaje, nebo i kafíčka, pro všechny ty, kteří si chtějí jen tak  posedět, zavzpomínat nebo si popovídat o radostech i strastech člověka věku pokročilého, tentokrát na téma zásad správné životosprávy ve čtvrtek  7. srpna 2014  v 17:00 hodin v Domově pro seniory Kunovice, Cihlářská. Těší se na Vás MUDr. Eva Marečková

POZVÁNKA NA KAFÍČKO SE STAROSTKOUSrdečně Vás zveme na kafíčko se starostkou, které se koná v pátek 8. srpna 2014 od 17.00 hodin na Komunitním centru v Kunovicích. Přijďte si pobesedovat a popovídat o běžných starostech každodenního života.

VÝLET DO HERNY ŠTĚPNICECentrum pro matky s dětmi Beruška Vás srdečně zve na výlet do herny Štěpnice v pátek 15. srpna od 9:00 do 12:00.

PLAVBA PO BAŤOVĚ KANÁLECentrum pro matky s dětmi Beruška Vás srdečně zve na plavbu po Baťově kanále ve středu 20. srpna od 8:00 do 12:00 hodin.

ExkurzeCentrum pro matky s dětmi Vás srdečně zve na exkurzi do areálu Slováckého aeroklubu ve středu 27. srpna od 8:00 do 12:00 hodin.

E.ON Česká republika, s.r.o., v souladu s § 25 odst. 3 písm. c) 5., zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), jménem společnosti E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie:

Vážení spoluobčané, zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření ke Strategickému plánu rozvoje města Kunovice, jehož se mnozí z Vás účastnili za což Vám děkujeme.  Výsledky ankety ke stažení zde.

Na základě podané žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací na projekt Učíme se od přírody – úpravy zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice obdrželo město Kunovice v červnu 2014 dotaci na realizaci tohoto projektu číslo CZ.1.02/7.1.00/13.17765 vedeného v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR pod akceptačním číslem 13156117.

 

V průběhu letních prázdnin do kunovických ulic vyjíždí stále více cyklistů. Je třeba si uvědomit, že i cyklista je účastníkem silničního provozu a podle toho by se měl chovat a dodržovat stanovená pravidla. Nezapomeňte, že pokud je v blízkosti cyklistická stezka je cyklista POVINEN ji použít. Pokud stezku nevyužije a nadále se bude pohybovat na silnici, dopouští se přestupku.  Stejně jako řidič, tak ani cyklista nesmí být po dobu jízdy pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek.

Vrch Velká Javořina je dlouhodobě považován za symbol přátelství mezi Čechy a Slováky a tuto symboliku nenarušila ani státní hranice, která ho přetla před více než dvěma desetiletími. Krásná příroda a dalekosáhlé výhledy lákají na dominantu Bílých Karpat stále více návštěvníků z obou stran hranice. Javořina je krásná v každém období, ale koncem července ji vždy oživí tradiční Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, které navazují na tradice setkávání se Štúrovců s osvícenci z Čech. I letošní poslední červencovou neděli – 27.7.2014 – Vás zveme na jedno z největších a nejsrdečnějších setkání národů, které, i když byly rozděleny pomyslnou hranicí, v srdcích lidí zůstávají nadále spolu.

Sochu Panny Marie s Ježíškem stojící v parčíku před kulturním zařízením Pálenice nechali zhotovit v roce 1887 „Ku cti a chvále Boží“ majitelé blízkého mlýna Klement a Malvina Zuckerovi.