E.ON Česká republika, s.r.o., v souladu s § 25 odst. 3 písm. c) 5., zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), jménem společnosti E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie:

Město Kunovice v součinnosti s odbornou firmou letos zpracovalo  Strategický plán rozvoje města na léta 2015 – 2020.  Jeho součástí je také návrh sloganu města pro účely propagace a prezentace města.
Rada města Kunovice proto vyhlásila veřejnou soutěž na vytvoření tohoto sloganu pro  širokou veřejnost  na  webových stránkách města  v termínu od 15. 9. do 30. 9. 2014 s tím, že vítězný návrh bude odměněn tabletem do hodnoty Kč  5.000,--.

Vážení občané,
v sobotu 1.11.2014  a neděli 2.11.2014 bude zajištěn provoz kanceláře na hřbitově v Kunovicích v době od 15 hod. do 17 hod.
Pokud budete chtít řešit záležitosti ohledně prodloužení nájemních smluv na hrobová místa či jakýkoliv jiný administrativní problém, budeme Vám po tuto dobu k dispozici.

V úterý 28. října 2014 si připomeneme památku obětí I. světové války.

Budeme rádi, když se k nám připojíte a přijdete k pomníku na nám. Svobody zapálit svíčku kunovským občanům, kteří padli ve válce.

V den státního svátku 28. 10. 2014 proběhne svoz komunálního  odpadu i tříděných odpadů beze změn.

Miloslav Všetečka - filiálka Günter Prange pořádá v sobotu 25. října 2014 DRAŽBU HOLOUBAT ve Sportovní hale v Kunovicích.

Město Kunovice, v rámci plánovaného investičního záměru, zadalo v červenci roku 2014 zpracování architektonické studie rozšíření současného hřbitova Kunovice, včetně smuteční síně. Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskuteční v 15:30 hod. veřejné představení architektonických studií projektanty v přednáškovém sále na Panském dvoře.

Město Stará Turá a Dům kultury Javorina Vás srdečně zvou v pátek 24. října 2014 do budovy Domu kultury Javorina ve Staré Turé na podzimní řemeslný trh s názvem KOPANIČÁRSKY JARMEK.

Na návštěvníky čeká bohatý řemeslný trh s ukázkami jednotlivých řemesel, tvořivé dílny pro děti, tradiční domácí jídla (báleše, langoše, kapustníky, guláš aj.), možnost vyfotit se ve staroturanském kroji, kulturní program s dětským folklorním souborem Kunovjánek, představení staroturanského a kunovského kroje a kulturní program s lidovou hudbou Poľun.

Akce se uskuteční díky finančním prostředkům z Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci projektu "Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach".

 

 

 

 

 

Ve vestibulu budovy Městského úřadu Kunovice je nově umístěna socha SVOBODA, která byla vytvořena v roce 2005 mistrem Miroslavem Srostlíkem Moravským původně pro berlínskou radnici. Cestami osudu se ale dostala i s autorem do Kunovic. Zde pravděpodobně bude dlouhodobě krášlit interiér radnice.

JEJÍ CREDO JE:

LIDÉ JSOU JEDNOKŘÍDLÍ ANDĚLÉ. CHTĚJÍ-LI VZLÉTNOUT, MUSÍ SE OBEJMOUT!

Paní Anna Blahušová oslavila 100. narozeniny.

Dne 13. 10. v klenbovém sále na Panském dvoře se osobně zúčastnila malé slavnosti, kterou pro ni radnice připravila. Na úvod jí zahrála cimbálová muzička Lintavěnka, starostka města pronesla krátkou řeč, ve které vzpomněla její život. Po slavnostním přípitku přišly gratulace nejen od představitelů města i od emeritního starosty, Jiřího Demla, ale i od pana ředitele Okresní správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště Ing. Ladislava Hegera, který jubilantce předal osobní dopis od paní ministryně práce a sociálních věcí. Zazpívat a pogratulovat přišel ženský pěvecký sbor Tetičky a zástupkyně komise sociální a pro práci se seniory rady města.

Srdečně Vás zveme na premiéru představení našeho divadelního spolku Kunovští Komedianti, kterou můžete zhlédnout v sobotu 18. října 2014 od 19.00 hodin na Pálenici v Kunovicích.

Ve dnech 10. a 11. října se uskuteční volby do Zastupitelstva města  Kunovice a do senátu. Volební místnosti na Základní škole U Pálenice a na Základní škole Červená cesta budou otevřeny v pátek 10.října od 14:00 hod. do 22:00 hodin a v sobotu 11. října od 8:00 do 14:00 hodin. Přijďte  rozhodnout, kdo Vás bude zastupovat.

Zveme Vás na „Čajíček o páté“ - příjemné posezení při šálku dobrého čaje, nebo i kafíčka, pro všechny ty, kteří si chtějí jen tak  posedět, zavzpomínat nebo si popovídat o radostech i strastech člověka věku pokročilého, tentokrát na téma „Asertivně do života aneb naučte se zdravě prosadit" ve čtvrtek  9. října 2014  v 16:00 hodin v Domově pro seniory Kunovice, Cihlářská. Těší se na Vás MUDr. Eva Marečková