Aktuality z města

O pohár 17. listopadu podvanácté

Tradice slavit státní svátek sportem už trvá skutečně 12 let a nepřerušila se ani letos.   Mezinárodní den studentstva a boje za svobodu a demokracii slavíme na naší škole nejoblíbenějším dívčím sportem – volejbalem. Letošního turnaje se zúčastnilo 11 družstev. Všechny přivítala Mgr. Jiřina Gogolová, zaznělo samozřejmě několik slov o významu tohoto státního svátku z úst…

1. místo pro Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr

V historických prostorách Malostranského paláce v Praze 9. listopadu 2015 převzala starostka města Kunovice významné ocenění za projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr. V soutěži Podnikatelský projekt roku 2014, kterou vyhlašuje Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu získal projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr 1. místo v…

Známe krále v bruslení!

V sobotu  31.10.2015 proběhla v Areálu Jízdy králů soutěž „Staň se králem v bruslení“, která byla završením měsíčního bruslení na umělém kluzišti. Vydařilo se nádherné slunečné počasí a těch 18 soutěžících dětí si ji opravdu užilo. Odehrála se ve třech věkových kategoriích 6 – 9 let, 10 – 12 let a 13 – 15 let. Na…

Zprávy z radnice

Upozornění

Městská knihovna Kunovice upozorňuje, že z provozních důvodů bude uzavřena v pondělí 16.11.2015. Děkujeme za pochopení.

Smuteční síň Kunovice

Vážení občané, město Kunovice v rámci plánovaného investičního záměru, zadalo v červenci roku 2014 zpracování architektonické studie smuteční síně.
Byly představeny tři návrhy dispozičního řešení smuteční síně a následně proběhla veřejná anketa, která měla za cíl shromáždit podněty, návrhy a doporučení k těmto návrhům nové smuteční síně. Zvítězila varianta B, návrh pana projektanta Ing. arch. Pavla Stojanova z architektonického ateliéru GG ARCHICO a.s..

Soutěž Okno roku 2015 má své vítěze

Letošní, již 13. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů a lodžií v Kunovicích byl i navzdory ne zcela příznivému průběhu počasí letní sezóny velmi pestrý. Soutěže se v tomto roce zúčastnilo 96 pěstitelů. Vyhodnocení soutěže proběhlo 16. 10. 2015. Hlavními kritérii hodnocení byly již tradičně bujnost a stav květinové výzdoby, vkusnost, působivost v…

Pozvánka na veřejné projednání Generelu dopravy města Kunovice

Vážení občané města Kunovice,
dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání Generelu dopravy města Kunovice.

Místo konání:      přednáškový sál, Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský Dvůr, objekt „E“
Termín konání:    pondělí 16. 11. 2015, v 16:00 hod.

Svolání VI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková, MBA zve členy Zastupitelstva města Kunovice na VI. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 22. října 2015 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Kunovice .

Upozornění pro občany

V době dušiček bude na hřbitově v Kunovicích mimořádně v provozu kancelář i o víkendu 31. října a 1. listopadu 2015, a to po oba dny vždy od 14 do 16 hodin. Případní návštěvníci si mohou vyřídit své záležitosti, popř. se poptat na různé věci týkající se hřbitovní agendy související s našim hřbitovem. Také v…

Oznámení o přerušení dodávky el.energie 15.10.2015

E.ON Distribuce, a.s. podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 15.10.2015 od 07:15 do 15:30 hodin V obci KUNOVICE, ulice Husitská, Novoveská, Šlerkova, Kamenná 44, Ohradní 268 Dotčená místa…

Upozornění

Ve středu 23. září 2015 bude provoz kanceláře na hřbitově (od 14 do17 hodin) z provozních důvodů přesunut na Městský úřad Kunovice, 1. patro vlevo, kancelář č. 107.

Děkujeme za pochopení.

Svolání V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková, MBA zve členy Zastupitelstva města Kunovice na V. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 10. září 2015 v 17:00 hodin v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích.

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 3.9., 9.9. a 14.9.2015

E.ON Distribuce, a.s. podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie ve dnech 3.9.2015, 9.9.2015 a 14.9.2015. 03.09.2015 od 07:15 do 12:30 – Panská – Sportovní hala, Antonín Habarta,…

Upozornění

Dne 25.08.2015 od 8:00 do 16:00 hodin bude odstavena dodávka pitné vody v ulicích Pod Valy, Úvoz, U Pálenice, částečně ul. Na Rynku, Olšavní, V Grni a nám. Svobody. V přiložených mapkách jsou zvýrazněna dotčená místa. Konkrétní domácnosti, kterých se to týká, budou obeslány oznámením. Přílohy: Odstávka vody 25.8.2015 – mapa Odstávka vody 25.8.2015 –…

OZNÁMENÍ

Oznamujeme občanům, že dnes 27. července 2015 bude na městském úřadě po celý den uzavřená z technických důvodů pokladna a městská knihovna bude dnes z důvodu nemoci rovněž uzavřená. V pátek bude v knihovně otevřeno.

ENERGO 2015 – výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech – ENERGO 2015. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v přibližně 20 000 domácnostech. Deset tisíc respondentů bude…

UPOZORNĚNÍ – uzavírka křižovatky ulic Na Bělince a Polní od 13.7.2015

Vážení občané, od pondělí 13.7.2015 začne úplná uzavírka části místní komunikace ulice Na Bělince, v prostoru křižovatky ul. Polní a Na Bělince. Od tohoto data budou do cca 27.7.2015 prováděny práce na výstavbě kanalizace a vodovodu v ul. Polní. Po tomto datu bude ul. Na Bělince omezena pouze částečnou uzavírkou, průjezd křižovatkou bude zajištěn. Do…