E.ON Česká republika, s.r.o., v souladu s § 25 odst. 3 písm. c) 5., zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), jménem společnosti E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie:

Vážení spoluobčané, od pondělí 3. listopadu 2014 se pytle na tříděný odpad vydávají na Městském informačním centru Kunovice, na Rynku 886, bývalé Prachmanovo.

Silniční správní úřad MěÚ Kunovice oznamuje obyvatelům ulice Ve Strhanci, že v úterý dne 4.11.2014 v době od 7 – 18 hodin bude ulice neprůjezdná z důvodu opravy vodovodního řadu v prostoru železničního přejezdu v ulici Ve Strhanci.

V úterý 28. října si vedení města Kunovice společně se členy Mužského sboru Kunovic a občany města připomnělo vznik Československé republiky a vzpomnělo také na oběti 1. světové války. Z Kunovic před sto lety narukovalo do c. k. rakousko-uherské armády do konce roku 1914 celkem 600 mužů. Do 28. října 1918 na různých bojištích v Srbsku, Itálii, Rusku i na Slovensku padlo nebo na následky zranění z války zemřelo 115 občanů Kunovic. Jejich památku si vedení města Kunovice každoročně připomíná položením věnce u pomníku padlých na náměstí Svobody v den, kdy si připomínáme vznik samostatného československého státu.

Městský úřad Kunovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kunovice, svolaného dosavadní starostkou města Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích,  se bude konat ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 17:00 hodin ve Společenském sále Panského dvora, Panská 25, Kunovice.

Sdružení rodičů při ZŠ U Pálenice, SR při ZŠ Červená cesta, Mateřská škola, ZUŠ Kunovice a Centrum pro matky s dětmi Beruška za přispění Města Kunovice pořádají v pátek 14. listopadu 9. lampiónový průvod aneb světlušky jdou s lampiónem napříč Kunovicemi.

Sejdeme se u ZŠ Červená cesta, u ZŠ U Pálenice, u Mateřské školy a u Komunitního centra (Beruška) před 17 hodinou.

Centrum pro matky s dětmi Beruška Vás srdečně zve na besedu Aromaterapie aneb kouzelná síla bylinek dne 19.11.2014 v 10 hodin.

Město Kunovice v součinnosti s odbornou firmou letos zpracovalo  Strategický plán rozvoje města na léta 2015 – 2020.  Jeho součástí je také návrh sloganu města pro účely propagace a prezentace města.
Rada města Kunovice proto vyhlásila veřejnou soutěž na vytvoření tohoto sloganu pro  širokou veřejnost  na  webových stránkách města  v termínu od 15. 9. do 30. 9. 2014 s tím, že vítězný návrh bude odměněn tabletem do hodnoty Kč  5.000,--.

Vážení občané,
v sobotu 1.11.2014  a neděli 2.11.2014 bude zajištěn provoz kanceláře na hřbitově v Kunovicích v době od 15 hod. do 17 hod.
Pokud budete chtít řešit záležitosti ohledně prodloužení nájemních smluv na hrobová místa či jakýkoliv jiný administrativní problém, budeme Vám po tuto dobu k dispozici.

V úterý 28. října 2014 si připomeneme památku obětí I. světové války.

Budeme rádi, když se k nám připojíte a přijdete k pomníku na nám. Svobody zapálit svíčku kunovským občanům, kteří padli ve válce.